På TV i beste sendetid for en tid siden fikk hun oppmerksomhet da hun ville frata HRS 1.8 millioner i årlig støtte, innskrenke ytringsfriheten. Jeg reagerte og argumenterte for det motsatte i et leserinnlegg i ØP, og oppfordret stortingsrepresentanten til å redegjøre for sitt syn i den anledning her i avisen. Det har hun ikke gjort. Er hun ikke opptatt av velgerne i sin hjemkommune?

Det andre jeg kunne tenke meg at hun sa noe om er vindturbiner, som jeg vet hun har vært ivrig tilhenger av. Har hun snudd er det bra – hvis ikke synes jeg hun kunne redegjøre for sitt syn også på dette området.

Jeg er sterkt uenig i begge saker, og skal vente med argumenteringen til jeg får lese hennes redegjørelse og motivasjon.

Hvis nei til støtte av HRS og ja til vindturbiner til lands og til vanns stemmer, er mitt siste spørsmål: Er dette virkelig Høyrepolitikk?