– Det kommer en annen buss, sa sjåføren.

Det gjorde det altså ikke.

Heldigvis for tipseren til ØP, kom det en vanlig rutebuss som kjørte inn til Helgeroa.

Tipseren ønsker ikke å stille med navn i avisen, på grunn av stillingen sin. ØP kjenner identiteten til tipseren.

En annen leser opplevde at bussjåførene ikke visste hvor de skulle, og forteller at sjåføren brukte Google Maps for å finne fram.

– Det er spesielt å reklamere for nattbussbilletter til en destinasjon de ikke kjører til, skriver tipseren.

Svikt i kommunikasjonen

– Dersom bussene ikke har kjørt der de skulle, så har det vært en kommunikasjonssvikt mellom busselskapet og sjåførene, forteller Henning Kristiansen, sikkerhetssjef i Stavernsfestivalen.

Områdesjefen i Tide Buss, Glenn Rudi Baann, forteller at bussene skal ha gått som de skulle, og forklarer at på grunn av veldig mye trafikk når festivalen skal tømmes, så er det en sjanse for at det blir litt «krøll» i systemet.

– Det er også en mulighet at vaktselskapet kan ha omdirigert og gitt andre beskjeder, men det er utenfor vår kontroll. Jeg kan se for meg at det er problemer med norsken til flere av bussjåførene og at det kan være en utfordring, sier Henning.

Mye logistikk

– Systemet vi bruker for når vi skal sende bussene, og hvor vi stopper og slipper av passasjerer fra bussene er litt avansert, sier sikkerhetssjefen.

Han forklarer at bussene starter kjøringen så snart de er fulle, og at de ikke slipper av noen passasjerer før de når siste stopp. Deretter slipper de av de gjenværende passasjerene på veien tilbake langs bussruten.

– Årsaken til at vi praktiserer dette er basert på tidligere erfaringer, hvor vi har opplevd at dersom vi slipper av passasjerer underveis, ender de ofte opp på feil sted. Derfor har vi valgt å vente med å slippe dem av til siste stopp for å sikre riktig destinasjon for alle, forklarer Kristiansen.

Når han snakker om tilfellet i Stavern, så forklarer han at man må gå 100 meter fra der bussen stoppet i Stavern sentrum, for å så ta bussen videre til Helgeroa.

– Dette var opplyst på nettsiden til Stavernfestivalen, forklarer han.

I tillegg til Tide Buss, så er VKT også med som «drahjelp» ut fra Stavernfestivalen, dette innebar blant annet en teknisk splitt av bussruten 01 som går mellom Larvik og Stavern, forklarer Lars Sandnes, teamleder for mobilitetstjenester i VKT.

Beklager

Henning Kristiansen uttrykker til ØP at dersom bussene har kjørt feil, så beklager han. Han mener også at busselskapet må ta ansvar for kommunikasjonssvikten som har oppstått.

– Jeg erfarte noe lignende, at noen bussjåfører ikke var helt sikre på ruta de skulle kjøre. Det jeg gjorde da, var å heller gi dem en rute de var kjent med, avslutter han.

Glenn Rudi fra Tide forteller at han ikke visste om noen busser som har kjørt feil, men sier at det er svært beklagelig hvis dette har skjedd.