Kommunens oppsigelse av leiekontrakten med Pica Pica vekker reaksjoner. I en sak som ble publisert på op.no lørdag morgen, kommer det fram at eierselskapet Coqiteur AS vil slite med kostnader for lokalene fram til midten av mars neste år.

Det setter driverne i en «meget vanskelig økonomisk og praktisk situasjon», skriver Pica Pica-sjef Victor Lundgren i et brev til kommunen.

«Det vil påløpe kostnader (husleie og strøm) gjennom vinteren, og ingen mulighet for å hente inn disse kostnadene påfølgende sommer som har vært vanlig prosedyre i tidligere år», skriver Lundgren.

Lover å følge opp

Østlands-Posten har delt saken på Facebook, og der har det strømmet på med kommentarer. En av dem som har kastet seg inn i debatten, er Birgitte Gulla Løken. Hun lover å gripe fatt i saken så raskt som overhodet mulig.

«Dette skal følges opp mandag morgen! Smidige løsninger må på plass», konstaterer Gulla Løken, som er gruppeleder for Høyre i kommunestyret.

Overfor Østlands-Posten fastslår Høyre-politikeren, som har vært en av forkjemperne for å få fjernet det gamle betonglokket som ligger over den gamle fiskehavna i Indre havn, at fiskehavna – den skal bringes tilbake.

– Men samtidig synes jeg ikke det blir riktig at Pica Pica blir skadelidende av at vi tar nye grep, påpeker hun.

– Du skriver at du skal følge opp saken mandag morgen. Kan du være litt mer konkret?

– Jeg vil snakke med administrasjonen og oppfordre dem til å gå i dialog med driverne av utestedet for å finne en så smidig løsning på dette som mulig. Ut over det er det vanskelig å si så mye mer. Jeg kan ikke forskuttere noe. Men ut fra det jeg leser i avisa, framstår det i hvert fall ikke som rimelig at våre planer i Indre havn skal ødelegge for Pica Pica. Målet er jo at vi skal få mer liv i Indre havn, ikke mindre, og Pica Pica er blant dem jeg ønsker å ha i dette området.

– Stor forståelse for at det er krevende for dem

Varaordfører Rune Høiseth og hans Ap-kollega Elin Nyland ser, i likhet med Birgitte Gulla Løken, med bekymring på utfordringen som Pica Pica står overfor.

– Jeg kjenner ikke til fremdriftsplanen, men i den grad det er mulig å tilpasse tiltakene framover til det beste for Pica Pica, så ville det vært en god løsning, sier Høiseth.

Nyland sier hun har «stor forståelse for at dette er krevende for dem»:

– Vi bidrar gjerne til å finne gode løsninger for dem, hvis det er mulig.

Høiseth mener det bør være mulig å avslutte leieavtalen høsten 2023, uten at det gir for store forsinkelser for fiskehavna.

– Men dette må sjekkes ut, påpeker han.

Varaordførerens oppfatning av situasjonen står imidlertid i kontrast til det Terje Lund i kommunens eiendomsavdeling tidligere har opplyst:

«Det er på nytt tatt kontakt med de ansvarlige for prosjektet som innebærer fjerning av Tollgarasjen, og tilbakemeldingen er at det dessverre ikke lar seg gjøre å utsette avviklingen», skrev han i et brev til Coqiteur AS nylig.

Tollboden en mulighet?

På Facebook lanserer Birgitte Gulla Løken Tollboden som en mulig ny plassering for utestedet. «Tollboden ligger der, strategisk plassert som en perle», skriver hun.

– Det er ikke noe nytt at jeg ønsker ny aktivitet inn i Tollboden. Det er et veldig spesielt bygg, med en helt unik beliggenhet, og jeg ser for meg at i hvert fall deler av det kan brukes til publikumsrettet virksomhet, sier Høyre-politikeren.

ØP har forsøkt å kontakte Victor Lundgren for å få en kommentar til politikerstøtten, men Pica Pica-sjefen har ikke besvart henvendelsen lørdag kveld.