Gå til sidens hovedinnhold

Kaupang – en glemt skatt

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er opp igjennom årene lagt ned et betydelig arbeid lokalt for å gjøre Kaupang og dens historie kjent. Larvik kommune har bidratt økonomisk over flere år. Gjennom et spleiselag med Vestfold fylkeskommune, har Larvik kommune arbeidet for å realisere et formidlingssenter på Kaupang. Som kjent vedtok de styrende partier i Larvik å ta bort denne 17 når budsjettet for Larvik kommune skulle vedtas for 2019. I ettertid har også Vestfold fylkeskommune trukket sin støtte på kr 15 millioner til et formidlingssenter som en følge av dette.

Neste uke skal kulturarvseidler på ca. 3,5 millioner kroner deles ut i Vestfolds hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse (HKIF). Her kunne Larvik kommune så absolutt ha lagt inn en søknad om midler til Kaupang! Men ingen søknad foreligger. Det er en tragedie at vi i Larvik kommune ikke har fått organisert området rundt Kaupang bedre! Både for historien som ligger gjemt her og for det potensialet Kaupang kan bli i turistsammenheng.

Kulturlivet kan også brukes som grunnlag for næring og nyskaping. Da er det en viktig faktor å videreutvikle Vestfold som et viking- og middelalder fylke der Kaupang, som Norges eldste by får sentrale roller. For Larvik kommune kunne kan dette tiltrekke seg turister både fra inn- og utland!

Nå må vi se framover! KrF mener Kaupang er en av Larviks største kulturskatter. Men ikke bare det; Kaupangs historie er også av stor nasjonal og internasjonal interesse. Larvik kommune har et betydelig ansvar for å formidle historien for det som regnes som Norges første by.

Vi har nå fått gode signaler fra flere fylkespartier om økonomisk støtte til utvikling av Kaupang, men det stilles som krav at også Larvik må være med. Dette ønsker KrF aktivt å bidra til!

Kommentarer til denne saken