Gå til sidens hovedinnhold

Et skritt nærmere formidlingssenter?

Artikkelen er over 4 år gammel

Alt ligger klart for et formidlingssenter på Kaupang, bortsett fra reguleringsplanen for området som på 800-tallet fungerte som en handelsplass (en kaupang) for vikingene. Tirsdag skal områdeplanen førstegangsbehandles i Planutvalget.

– Vi har kanskje aldri tidligere vært så nære et formidlingssenter på Kaupang noen gang. Mange er opptatt av Kaupang, som ligger inne som en del av den helhetlige satsingen rundt vikingtiden i Vestfold, sier daglig leder Aina Aske ved Larvik museum.

Andre kjente handelsbyer fra vikingtiden, som Hedeby i Nord-Tyskland, Birka i Sverige og Ribe og Roskilde i Danmark, har for lengst fått sine museer og spennende formidlingssentre. Nå kan det endelig bli Kaupangs tur. Tirsdag i neste uke skal Planutvalget førstegangsbehandle områdeplanen for Kaupang fornminneområde.

Arbeidet med å legge til rette for et nytt formidlingssenter på Kaupang, med utarbeiding av reguleringsplan, har pågått i lang tid og i flere omganger. Et reguleringsforslag ble sist lagt ut til offentlig ettersyn og høring i 2006. Forslaget var omfattende både i areal og innhold og det var flere innsigelser til planen. Men planforslaget ble aldri vedtatt.

Viktig attraksjon

– Det er veldig bra at reguleringsplanen nå kommer opp til behandling. Det er første skritt på vei til realisering. Kaupang er en av våre viktigste attraksjoner, og spennende i forhold til vår byhistorie. Folk vil oppleve historien der det skjedde, derfor er det viktig å få på plass et formidlingskonsept. Vi har ventet lenge nok på dette nå, mener Aske.

I 2015 vedtok kommunestyret at det skal etableres et formidlingskonsept på Kaupang innenfor en ramme på 30 millioner. Det som mangler er reguleringsplanen.

Formålet med reguleringsplanen er å ivareta kulturminneverdiene etter Skiringssalkaupangen, og hindre at uerstattelige kulturminner og kulturlandskap av internasjonal, nasjonal, regional og lokal verdi blir skjemmet, skadet eller går tapt. Planen skal tilrettelegge for å bygge et formidlingssenter og en formidlingssti samt tilhørende infrastruktur, og også bestemmelser om videre bebyggelse og arealbruk.

Norges første by

Kaupang betraktes som Norges første by og man antar at det på 800-tallet kan ha bodd 400-600 mennesker der. Den ble grunnlagt på samme tid som de første vikingangrepene satte inn på De britiske øyer og på kontinentet, og et av de første stedene i Skandinavia hvor det ble kjøpt og solgt varer i et stort omfang.

Kaupangområdet i Viksfjord har opptatt historikere og arkeologer opp gjennom årene.

I flere omganger er det foretatt arkeologiske utgravninger i området, og de siste utgravingene har avdekket funn som peker på fast og omfattende bosetting. Undersøkelsene har imidlertid kun dekket mindre deler av det store området rundt Kaupangkilen.

I dag ligger Kaupang som et kulturhistorisk landskap, uten store monumenter eller formidlingsfasiliteter. Det er få spor på overflaten etter kaupangen i Skiringssal, men jorden på Kaupang skjuler fremdeles mange hemmeligheter fra livet der for om lag 1.100 år siden.

«Kaupangen i Skiringssal er ikke bare et av de viktigste kulturminnene i Vestfold, men også et nøkkelområde for forståelsen av vikingtiden. Området har både lokal, regional, nasjonal og internasjonal betydning», heter det i planbeskrivelsen.

Kommentarer til denne saken