Biskopen: Din stemme teller!

Av
DEL

Fra mitt utsiktspunkt som biskop ser jeg tydelige bekreftelser på hvor viktig kirken er i både enkeltmenneskers og familiers liv, og i lokalsamfunnene våre. Ved livets store anledninger, i glede og sorg, i hverdag og fest søker mennesker til kirken.

Vi trenger engasjerte kvinner og menn til å lede kirken lokalt, regionalt og nasjonalt. Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor, bispedømmerådet ansetter prester og enkelte andre i kirken, og medlemmene av bispedømmerådet er også medlemmer av Kirkemøtet, det høyeste organet i Den norske kirke.

Den norske kirke skal i løpet av de nærmeste årene avklare store og viktige spørsmål med betydning for kirkens liv. Det dreier seg om hvordan kirken skal organiseres og finansieres, og hvordan vi skal forholde oss til både vår lokale, nasjonale og globale virkelighet med de utfordringer som preger vår tid.

Gjennom kirkevalget har du mulighet til å være med å gi retning til hvordan kirken skal fremstå lokalt i din menighet, regionalt i Tunsberg bispedømme, og nasjonalt. Du har innflytelse på hvordan kirken skal bli ledet.

Jeg oppfordrer alle til å bruke sin stemmerett, og ta medansvar for kirkens rolle og innflytelse i en avgjørende tid for kirke og samfunn.

Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags