Bekmørkt ved steinkirken – også i julen

I begynnelsen av desember skrev ØP at Larvik kirkelige fellesråd hadde håp om å få reparert flombelysningen ved Berg steinkirke før jul. Reparasjonene må imidlertid vente til i januar.