Kirken i Larvik sender påskegudstjenester på ØP og på Nordbyen blir det drive-in-gudstjeneste

Påsken er kirkens viktigste høytid, og selv om det meste er avlyst, så kan folk i Larvik og Lardal likevel få høre påskebudskapet.