Tirsdag 10. mars var en spesiell dag for pasienter, pårørende og ansatte ved kommunenes sykehjem. Telefonen om at vi måtte stenge avdelingene våre for besøk, var vanskelig å ta.

Avgjørelsen er vond for pasienter og pårørende., men helt nødvendig for sikkerheten.

Tilbakemeldingene fra pårørende var preget av forståelse og omsorg for de mest sårbare blant oss, men også bekymring for hvordan mor eller far ville oppleve isolasjonen.

Kriser gjør noe med oss. Vi kjenner ekstra på solidaritet og omsorg for egen familie og nære venner.

For mange av oss som jobber i pleie og omsorg er pasientene både nære og kjære. Vi kjenner hverandre godt og tilbringer mye tid sammen. Ansatte er kjente ansikt som representerer trygghet og stabilitet for pasientene.

I en hverdag uten mulighet for besøk av familie og venner er ansatte sitt ansvar bevisst og sosiale aktiviteter får ekstra fokus.

Vi steker vafler, ser på bilder, baker, spiller favoritt-musikk, synger, danser og går turer i nærmiljøet i god avstand til mulige smittekilder.

Dagene skal oppleves meningsfylte for både pasienter og ansatte.

Vi vet vi forvalter det viktigste dere har!

Sammen skal vi sørge for at pasientene opplever dager med glede og god livskvalitet til tross for besøksforbud og corona-trussel.