Gratulerer med valget! Du har påtatt deg en viktig samfunnsoppgave. Vi er glade for at du stiller opp for oss – for fellesskapet. Vi tror at du ønsker å gjøre Norge til et bedre land å leve i.

IOGT er en frivillig organisasjon som jobber for at det skal være lett å ta rusfrie valg. Vi er spesielt opptatt av trygg oppvekst. Hensynet til barna må alltid komme først i alkoholpolitikken. Nå blir det en av dine oppgaver å utforme alkoholpolitikken. Du skal ta beslutninger som får betydning for mange barns hverdag og trygghet. Du har fått folkets tillit og skal lytte til folks meninger, og du har også rett til å tenke selv – og vise vei.

FNs bærekraftsmål har god helse for alle som et overordnet mål. Et av målene på veien mot god helse er å styrke forebygging og behandling av rusmiddelmisbruk, blant annet misbruk av narkotiske stoffer og skadelig bruk av alkohol. Stortinget har flere virkemidler som påvirker alkoholbruken. Vi vil oppfordre deg til å bruke virkemidlene til det beste for barn.

De mest virkningsfulle tiltakene er – beklageligvis - også de som ofte fører til mest høylytte protester. Samtidig vet vi at et flertall i landet vårt er tilhengere av disse tiltakene. Husk det, når dere skal drøfte avgifter, tilgjengelighet og aldersgrense på kjøp av alkohol. Det er tiltak som har støtte i befolkningen, og som har dokumentert effekt for å redusere konsumet.

Vinmonopolet er en ordning vi er stolte av. Du kan trygt skryte av denne ordningen, vel vitende om at kontroll på tilgjengelighet fører til redusert forbruk og færre alkoholproblemer. Vern om Vinmonopolet!

Bilkjøring og alkohol hører ikke sammen. Streng promillegrense reduserer både promillekjøring og trafikkskader. Båtkjøring og alkohol er heller ikke en god kombinasjon. En stor andel av befolkingen ønsker en promillegrense på sjøen som er lik den vi har på veien. Du kan påvirke lovverket, og gjøre båtlivet tryggere for oss alle!

Tre av fire mener at det er viktig at treffesteder som parker, idrettsarenaer og andre offentlige steder er alkoholfrie. Barn trives best med edru voksne. De merker forskjellen i voksnes oppførsel lenge før voksne selv kjenner seg fulle. Du kan passe på at vi har et regelverk som gjør at barn kjenner seg trygge og frie uten å bekymre seg for de voksne, på idrettsarenaer, i parker og andre steder.

I Norge er det ikke lov å reklamere for alkohol - et forbud som WHO rangerer som det tredje viktigste virkemiddelet for å begrense alkoholbruk. Reklameforbudet er et eksempel på vellykket norsk alkoholpolitikk. Vi stoler på at du vil bidra til at vi fortsetter å bruke det som virker.

Du er gitt et stort ansvar; du skal være med å styre landet vårt de neste fire årene. Mange viktige beslutninger skal fattes. Dine meninger og avgjørelser betyr mye for hverdagen til folk. Dine holdninger og vurderinger vil være viktige og få betydning for andre. Når alkoholpolitikken skal formes, oppfordrer vi deg til å la hensynet til barna komme først.

Vi ser fram til et godt samarbeid. Ta gjerne kontakt med oss for en prat om alkoholpolitikk.

Lykke til, sammen kan vi gjøre Norge til et enda bedre sted å vokse opp, leve og bo!