Vi hører dere studenter, og har hatt en oppfatning av at vi har hatt en dialog med dere omkring covid-19 relaterte problemstillinger siden mars i fjor.

Vi er kjent med at flere av dere studenter er bekymret – både i forbindelse med å gjennomføre praksisopplæring ute i barnehagen, og for å ikke få den praksisopplæringen dere har krav på. Vi er lei for å ikke kunne gi dere studenter den forutsigbarhet dere ber om, eller å kunne imøtekomme alle de ønsker og behov dere uttaler i denne spesielt krevende tiden.

Siden 12. mars i fjor har Universitetet i Sørøst-Norge vært preget av pandemien. Det har ved flere tilfeller ført til endringer for universitetet ut fra smittesituasjonen nasjonalt eller regionalt. Det siste året har USN sendt mange nødvendige informasjonsbrev til dere studenter og våre samarbeidspartnere angående gjennomføringer og tilpasninger av den rammeplanstyrte, integrerte, veiledede og vurderte praksisopplæringen i barnehagelærerutdanningen.

I mars 2021 besluttet USN å avlyse praksis for barnehagelærerstudenter og grunnskolelærerstudenter i områder med det høyeste tiltaksnivået (tiltaksnivå 5A) fram til 11. april. Vi begrunnet beslutningen i et ønske om å redusere smittepunkter i barnehagene. Heldigvis var det få dager igjen av praksisperiodene, og avlysningen var faglig forsvarlig. På dette tidspunktet var det en svært uklar smittesituasjon og de muterte virusvariantene berørte barn og unge i økende grad.

Flere av kommunene USN samarbeider med er fremdeles omfattet av tiltaksnivå 5A. Barnehager opererer på rødt nivå, men er åpne. USN har nå besluttet å gjennomføre praksisopplæring i barnehagene fra og med 12. april. Det gjenstår 3 uker praksis for flere studentkull, og en avlysning vil få store følger for studentenes studieprogresjon. Praksisbarnehagene rapporterer til utdanningen at de tar smittevern på alvor, og når barnehagene er åpne finner vi ikke nå noen grunn til å avlyse praksis.

Andre universitet som har praksisbarnehager i kommuner med tiltaksnivå 5A gjennomfører også praksis nå. Kunnskapsdepartementet mener at praksis skal gjennomføres, og at det er nødvendig aktivitet. Tiltaksnivå 5A er beskrevet slik at praksis kan gjennomføres selv om undervisningen ved utdanningsinstitusjonene skal være digital.

Dersom studentene ikke føler seg friske, eller har symptomer på luftveisinfeksjoner, skal man holde seg hjemme. USN lager kontinuerlig individuelle tilpasninger og planer for at alle studenter skal få gjennomført praksisopplæringen sin.

Når studenter har mistet praksisopplæring har deler av praksis blitt kompensert for med alternative oppgaver. I noen tilfeller har praksisperioder blitt flyttet til senere i semesteret eller til senere studieår. I alle tilfeller er det viktig for USN at praksislærer har tilstrekkelig grunnlag for å gi en vurdering av praksisopplæringen.

De som tar barnehagelærerutdanning på deltid har i mange tilfeller deltidsjobb i barnehage ved siden av studiene. Enkelte av disse studentene har ønsket å ha praksis i den barnehagen de er tilsatt. Dette ønsket har USN forståelse for. Vi har derfor henvendt oss til Kunnskapsdepartementet med ønske om at de endrer den midlertidige covid-19-forskriften slik at dette blir mulig. Inntil videre er dette ikke avklart, og vi som institusjon kan derfor dessverre ikke imøtekomme dette ønsket.

Vi hører dere studenter, selv om vi ikke alltid kan gi dere et tilfredsstillende svar. Vi verdsetter studenters engasjement og mot, og vet at våre utdanninger blir bedre i dialog med studentene og praksisfeltet. Vi håper dialogen kan fortsette i klasser, trinn, via studenttillitsvalgte og med deg som barnehagelærerstudent på universitetet.