Kjede med butikk på Nordbyen kan bli tvunget til å legge ned: – Det er iverksatt tiltak

«Vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift», ifølge revisoren.