Hørt om Conglobetong? Da kan du kanskje bistå Nasjonalmuseet når de nå skal planlegge en ny utstilling der arkitekten Erling Viksjø skal stå i sentrum.

– Nasjonalmuseet er på jakt etter flere verker og mer informasjon om såkalt Conglobetong. De særegne bordplatene og fasadebekledningen ble utviklet av Viksjø og billedkunstneren Odd Tandberg, hovedsakelig i kystområdet mellom Larvik og Sandefjord, sier Alv Hågård Gustavsen, kommunikasjonsrådgiver ved Nasjonalmuseet.

De er på leting etter Conglobord og også mer informasjon om steinsliperiet i Rekkevik på 1960-tallet. Det var der Conglo-platene ble laget.

– Naturstein ble støpt i betong og skåret opp i større plater slik at snittflaten sto frem i overflaten. Resultatet ble fargerike bord og plater i naturstein. Med dette skape de en helt ny og særegen form for naturbetong. Et eget steinsliperi ble etablert i Rekkevik, ikke langt fra Viksjøs sommerhytte. All informasjon er av interesse for museet, sier Gustavsen.

Erling Viksjø er arkitekten som blant annet tegnet Y-blokka. Barnebarnet hans, Mari Viksjø Grøstad, har engasjert seg sterkt i debatten om rivingen av bygget.