Valgkamp eller varsling? Det spør ØP når de i sosiale medier deler sin sak om min kritikk av en ukultur i larvikspolitikken.

Overskrift og bildebruk får nok dette til å fremstå som en personkonflikt, og Turid Løsnæs regner i følge saken med at det er henne jeg ønsker å henge ut.

Mitt ærend er ikke å henge ut noen eller drive valgkamp, men å vise frem for innbyggerne hvordan ting foregår i lokalpolitikken i kommunen vår, og det er veldig relevant når vi snart skal velge et nytt kommunestyre. At dette er ubehagelig for enkelte har jeg forståelse for, men etter mitt syn er ikke det et hensyn som er tungtveiende.

Folk som er en del av dette iler til for å fortelle hvor illojal jeg er og at sånne som meg ikke er til å stole på. Det er forståelig og forutsigbart, men man kan spørre seg hvem man skal være lojal mot. Jeg vil si velgerne og innbyggerne.

Omtrent så lenge jeg kan huske har slike hersketeknikker som jeg beskriver i min kritikk vært diskutert og problematisert, og like lenge har de som forteller om dem blitt diskreditert, så jeg var forberedt på at dette kom til å skje.

Spørsmålet som etter mitt syn burde vært stilt er «er det sånn vi vil ha det?»

Jeg har blitt fortalt at dette er noe man må mestre dersom en skal drive med lokalpolitikk, enten man liker det eller ei. Virkelig?

Skal vi nå – fem måneder før valget – fortelle de som stiller til valg for første gang at hersketeknikker er noe de må finne seg i, og at de må innordne seg de politiske veteranene og andre partier om de skal komme noen vei i politikken?

Eller skal vi prøve å gjøre noe med kulturen?