Et selskap kjøpte opp fire tomter på Torpefeltet i Helgeroa rett før jul. Håpet til investorene bak er å bebygge tomtene for videresalg allerede i år.

Bhrv Invest AS står bak kjøpene, og eies av Anzela Sereda og Vitalijus Raciunas i Sandefjord, med 50 prosent hver.

Sereda er også oppført som styreleder, men ikke medeier i Bhr Finans og Regnskap AS, som eies av Ivan Yngvar Berg fra Sandefjord.

Vitalijus Raciunas er eneeier i Vitas Multibygg i Sandefjord. En bedrift som for øvrig sto på listen over årets 181 gasellebedrifter i Vestfold i 2017.

For å kvalifisere seg som gasellebedrift må selskapene over fireårsperioden fra 2013 til 2016 ha doblet driftsinntektene fra minimum en million kroner det første året, i tillegg til at driftsresultatet samlet sett skal gå i pluss.

Regnskapsføreren og kunden

– Vi skal bygge fire hus for salg. Moderne hus, forteller Anzela Sereda, som er styreleder i det felles selskapet der medeier Vitalijus Raciunas er daglig leder.

Hun kan fortelle at kompanjongen er fra Litauen mens hun selv er fra Latvia. Begge er bosatt i Sandefjord.

– Han har et byggefirma og jeg har et firma innen finans og økonomi. Etter hvert skal vi ha inn revisjon også i det siste firmaet, sier hun.

Firmaet hun snakker om er Bhr Finans og Regnskap med hovedkontor i Drammen.

– I tillegg har vi kontorer i Stavanger og Sandefjord med til sammen 12 ansatte, forteller hun videre.

Her kan man se fra offentlige register at styrelederen i byggefirmaets regnskapsfirma, og byggefirmaet selv har funnet en felles plattform for felles investeringer.

Investering med lav risiko

– Vi bruker overskudd til å investere i tomter. Og det gir jobb til han og til flere. Hvis alt går bra har vi planer om å starte byggingen denne våren, forteller Sereda.

Hun sier det er logisk å investere når man har overskudd. Det samme gjelder for kompanjongen Raciunas.

Begge har lang erfaring innen sine felt.

– Det er lavere risiko i å investere i tomter. Potensialet i byggebransjen er stort. Samtidig gir dette jobb til hans og flere andre firmaer, avslutte Sereda.

Kjøpte fire tomter

Følgende fire tomter til en samlet kostnad på kroner 4.260.000 ble kjøpt av Bhrv Invest AS rett før jul.

■ Torpeveien 105 (Gnr 4094, bnr 168) er solgt for kr 1.290.000 fra Torpefeltet As til Bhrv Invest As (28.12.2021)

■ Torpeveien 103 (Gnr 4094, bnr 169) er solgt for kr 990.000 fra Torpefeltet As til Bhrv Invest As (28.12.2021)

■ Torpeveien 111 (Gnr 4094, bnr 183) er solgt for kr 990.000 fra Torpefeltet As til Bhrv Invest As (12.12.2021)

■ Torpeveien 109 (Gnr 4094, bnr 182) er solgt for kr 990.000 fra Torpefeltet As til Bhrv Invest As (12.12.2021)

LES OGSÅ: En hel haug med eiendommer ble solgt samlet for 10,5 millioner, men én av dem skulle selges videre for 1 krone!