Nils Tarberg trodde det var tryggest å ta EU-kontrollen hos merkeverkstedet Bertel O. Steen. En mangellapp og et tilbud på reparasjon til 7.500 kroner fikk ham til å lure.

Nils Tarberg har tidligere tatt EU-kontrollen hos NAF. I år fikk han tilbud om EU-kontroll hos merkeverkstedet Bertel O. Steen i Larvik, og Tarberg benyttet seg av tilbudet.

– Man tror jo at et merkeverksted vet hva de driver med. Da jeg fikk beskjed om at alt av bremseskiver og bremseklosser måtte byttes og at det ville koste meg 7.500 kroner, syns jeg det var noe underlig, sier Tarberg.

– Jeg hadde ingen mistanke om at det var noe feil med bremsene mine og tok dermed kontakt med et annet verksted, sier han.

Besøkte flere verksteder

Dette verkstedet mente det ikke var noe galt å påpeke med bremsene. Heller ikke et tredje verksted kunne finne noen grunn til at noe skulle byttes på bremsesystemet til Tarbergs Mercedes.

For å få en helt uavhengig vurdering av bremsene på bilen sin fikk han dem også testet hos NAF i Larvik.

– Vi kan overhodet ikke se at verkstedet har hjemmel til å gi mangellapp og kreve bytting av disse bremsene. Vi finner maks tre prosent avvik, og mangellapp kan gis dersom det er over 30 prosent avvik, sier Einar Thorsen, senterleder for NAF i Larvik.

– Det kan jo være slik at verkstedet har problemer med testutstyret sitt, men dette skal kalibreres en gang hvert år, sier Thorsen.

Mener verkstedet misbruker tillit

– Det er klart det kan være en logisk forklaring på hvordan slikt kan skje hos verkstedet, men jeg skulle likt å vite mer om hvordan de kvalitetssikrer slike tester og hvordan kundene kan være sikre på at de resultatene verkstedet legger fram er riktige, sier Tarberg.

Han mener verkstedet misbruker kundens tillit og lurer på hvordan man kan sikre at slike feil ikke oppstår.

Tarberg blir rådet av Statens vegvesen til å dra tilbake til Bertel O. Steen og få gjort en ny test. Testen denne gangen viser det samme resultatet som kontrollene hos de andre verkstedene gjorde.

Vil kontrollere testmaskinen

– Vi skal nå sørge for at testmaskinen vår blir kontrollert. Når vi eventuelt hadde skrudd opp og sett at bremsene var fine ville vi selvsagt ikke byttet dem, forsikrer servicesjef Håvard Døvle.

– Dette skulle vi informert kunden om. Årsaken til at det ble påvist feil kan ligge ved utstyret, men vi skal også gå gjennom alle våre rutiner for hvordan vi utfører EU-kontrollene, lover han.

Tarberg mener resultatet kunne blitt annerledes om verkstedet hadde hatt en annen type testmaskin.

– Vi skal snart flytte til nye lokaler og der kommer vi til å ha en annen variant av bremsetestmaskinen, sier Døvle.

Kan gi advarsel ved større feil

Statens vegvesen fører tilsyn med bilverkstedene og har myndighet til å gi verksteder advarsler dersom de ikke gjør jobben sin.

Mens Einar Thorsen hos NAF kaller advarsler gitt av veivesenet for gule kort, sier Jarle Holt i veivesenet at det ikke er helt slik det fungerer.

– Vi har stikkprøvekontroller og vanlig tilsyn. Dersom det avdekkes feil ved verkstedet kan vi gi dem en advarsel. Ved gjentatte feil kan verkstedet miste sin tillatelse til å drive med EU-kontroller, sier Holt, som jobber for Statens vegvesen med tilsyn av verksteder i Vestfold.

Han hevder å ha god kjennskap til verkstedene i Larvik og understreker at det generelt kommer inn få klager. Han mener også at de aller fleste tilfellene der kunden er misfornøyd med et verksted får en løsning uten at veivesenet kommer med advarsler.

Ta en ny vurdering hvis du er i tvil

– Kan det være slik at kundene stoler på det de får av informasjon fra verkstedene, får påpekte feil utbedret og ikke klager av den grunn?

– Det kan selvsagt være tilfellet, bekrefter Holt.

Det som blir anbefalt dersom du mistenker at verkstedet har gjort noe feil med bilen din, eller har gjort kontrollene på feil måte, er å få en ny vurdering av feilene på samme verksted en gang til.

Dersom du etter det fremdeles mener verkstedet tar feil bør du kontakte Statens vegvesen som da kan gjøre sine egne undersøkelser og eventuelt komme med advarsler. Holt sier at han ikke har kjennskap til at det tidligere har kommet inn klager på Bertel O. Steens EU-kontroller.