Her vil én meter vei koste 500.000 kroner

Artikkelen er over 8 år gammel

Blir E18 i Larvik Norges dyreste veistrekning?

DEL

Prislapp: 3,2 milliarder for 6,7 kilometer på E18 i Larvik.

Når bilistene suser forbi Larvik på nye E18 etter åpningen i 2016, er det trolig få som tenker over at hver meter de kjører har kostet nærmere 500.000 kroner meteren.

Det kommer til å koste drøyt 3,2 milliarder kroner å ferdigstille den 6,7 kilometer lange parsellen fra Bommestad til Sky i Larvik.

Det gir en meterpris på rundt 480.000 kroner.

Som en liten illustrasjon på hvor fort millionene ruller, kan man tenke seg tre-sekunders-regelen om avstanden til bilen foran.

Kjører en i 100 kilometer i timen er avstanden til bilen foran rundt 40 millioner kroner.

- Ja, dette er desidert den dyreste parsellen vi noensinne har bygget på E18, sier prosjektleder E18 Vestfold plan, Øyvind Firman i Statens vegvesen.

- Resten av strekningen fra Sky til Langangen har en pris rundt 170 til 180.000 kroner meteren.

Det er flere elementer som påvirker den høye prisen.

Spesielt den rundt 2,8 kilometer lange løsmassetunnelen fra Haga til Farriseidet, der entreprisekostnadene ligger på 417.000 kroner meteren.

I tillegg kommer tekniske installasjoner i tunnelen som har en meterpris på 22.000 kroner.

- Dessuten innebærer vedtatt reguleringsplan en lavprofil bru som også blir veldig kostbar.

- Det blir lagt inn mye penger i et anlegg nær Larvik by, Farris og Vestmarka, understreker Firman, og legger til:

- Siden det er mange sider å ta hensyn til, blir dette en meget kostbar parsell, sier Firman.

Strekningen ble i sin tid bygget som motorvei med toplanskryss på 1970-tallet, men veien oppfyller ikke dagens krav til miljø, trafikksikkerhet og framkommelighet.

Allerede i 2005 startet arbeidet med å planlegge ny parsell forbi Larvik.

17. september 2010 godkjente Miljøverndepartementet kommunedelsplanen for ny E18 Bommestad til Sky i samsvar med vedtaket Larvik kommunestyre gjorde 30. mars 2009.

Etter at den nye E18 åpnes for trafikk i 2016 gjenstår arbeidet med utbygging av lokalveinettet i Hammerdalen og Farriseidet. Dette arbeidet vil pågå ut 2017.

Artikkeltags