Klagestorm kan få store konsekvenser: – Dette betyr at planene må utsettes

84 hytteeiere har klaget på kommunal saksbehandling. Og politikerne er foreløpig ikke fornøyd med tilbakemeldingene de har fått fra kommunen.