Coronakrisen ga mindre utslipp av klimagasser fra fossile energikilder. Vi kan glede oss over dette bidraget, selv om det er lite i forhold til klimaets behov. Selv om andre samfunnsområder er mye større enn flytrafikken mht. fossilbruk, må alle områder bidra.

Myndighetene ønsker redusert bruk av fossilt drivstoff. Men de samme myndighetene tillater samtidig bruk av bonuspoeng ved flyreiser. Ofte benyttes bonuspoengene av andre enn den som har betalt for billetten, dette burde i seg selv tilsi bonusstopp. Men verst er at bonuspoeng fører til unødvendig bruk av fly og økte utslipp av klimagasser.

Det offentlige apparat og statsbedriftene er blant de største brukere av fly, innenlands og utenlands. Disse burde gå foran med et godt eksempel, ved å redusere flyreisene til et absolutt minimum. Mennesker kan nå «møtes» på mange måter uten bruk av fly. Mer effektivt er det også.

Norwegian var en norsk suksesshistorie som ble felt av Corona. Men selv om selskapet har nye og energieffektive fly gir også disse CO2-bidrag til negativ klimautvikling. Det bør bli dyrere å fly, det er bra for klimaet. Det er ingen menneskerett å feriere utenfor landets grenser. Vi trenger ikke fly jorden rundt for å ha et godt liv. Dyrere billetter, bortfall av bonuspoeng, færre ruter og sanering av lite energieffektive fly vil gi reduserte utslipp fra flytrafikken. Det bør vi glede oss over.

Mindre flyvning gir klimabonus!