Det er skremmende å høre politikere, særlige fra MDG, og MSM nå i disse valgtider.

Det spres frykt som aldri før, på et nivå ingen religiøs sekt eller dommedagsprofeter noen gang har fått til. Tror de på det de selv sier? Er det FNs klimapanel som forvalter sannheten? Det finnes forskere som har andre forklaringer på klimaendringene enn det som daglig sies av politikere og støttespillerne i mediene. Hvorfor slipper de ikke til? Ifølge venstrepolitikere og andre bedrevitere for 15/20 år siden skulle kloden for lengst vært død og borte? Hvor travelt har vi det egentlig? Er frykten som spres kun et middel for å bli kvitt en regjering og erstatte den med en annen? Med partier som ikke vil bygge veier av hensyn til naturen men forgifter urørt natur med vindturbiner?

Det har aldri vært så mye omtale av uvær, skogbranner og flom rundt i verden som nå –

Fenomener som alltid har forekommet, men sjelden interessert mediene i Norge. Nå brukes naturfenomener for alt det er verdt til å skape frykt – tilegne seg makt.

Akkurat nå hører jeg på Dagsnytt 18 hvor Den norske kirke vil arrangere Klimamesse?

Galskapen akselererer. Vi som ikke tror jorda ligger for døden, men at vi kan gjøre den bedre og friskere over tid, med kløkt og kunnskap, – vi er idioter?

Jeg tror for eksempel ikke at jorda blir friskere ved at vi legger ned oljebransjen. Jeg tror heller ikke at El-biler for alle er løsningen. Jeg tror faktisk at våre vannkraftverk er i stand til å levere det vi trenger av kraft hvis vi moderniserer dem vi har.

Vindturbiner i urørt natur, anleggsveiene som må bygges for å få dem på plass, alle fugler fra rødlista de dreper: en skandale og forurensning av vårt vakre land! Vet MDG hva de driver med? Vindturbiner støttes av Høyre? Nå, i Dagsnytt 18 har de for alvor begynt å snakke om Havvind både Høyre og MDG. Det er løsningen?

Ingen tør å snakke om kjernekraft – atomkraft, – kanskje det mest naturvennlige av alt?

I håp om at vi ikke går helt av hengslene stemmer jeg Frp, og håper flest mulig gjør det samme.