Forbruket av fossil energi er roten til mye vondt. Vi må redusere forbruket dramatisk. Sannheten svir! Alternativet er ytterligere utfordringer for hele verden, også i Norge. Klimaendringer vil sette sivilisasjonen mye tilbake.

En av nøklene til nødvendig omlegging er høyere pris på fossil energi. Hvis prisen på fossil energi er forutsigbar og høyere enn de bærekraftige alternativene vil forbruket av fossil energi synke. Da blir drives omlegging mot bærekraft av markedet, fordi det lønner seg å omstille til bærekraftig energiløsninger og lavere energiforbruk.

Høyere råoljepris passer nordmenn godt. Men vi er klart imot høyere bensinpriser og økte strømutgifter, selv om det blir inkonsekvent. Økte elavgifter ville gjort forbrenning av søppel til fjernvarmeforsyning lønnsomt, men hvilken politiker tør å stille seg i bresjen for økte elavgifter? I store deler av verden samles ved for å skaffe varmeenergi, i Norge råtner millioner av m³ trevirke i skogen uten å gi positivt bidrag i klimaregnskapet.

Forbruket kan reduseres med energisparing, men ikke nok eller tidsnok. Kraft i omstillingen oppnås bare hvis det er tydelig lønnsomt å tenke og handle bærekraftig. Derfor er det sterkt skadelig at råolje, kull og gass prises for lavt. Klimavenner bør glede seg over høy pris på fossil energi.