Årets valg er et klimavalg, og du avgjør. Venstre mener det er mulig å løse klimakrisen – det er førsteprioritet. Men vi må ha noe å leve av etter olja. Da må vi spille på lag med næringslivet.

Venstre vil ikke bare ta Norge ut av oljealderen. Vi skal ta landet inn i fornybaralderen og bidra til å skape nye, grønne jobber. Vi trenger kunnskapen som finnes i oljebransjen i dag for å utvikle fornybar energi og grønn teknologi for framtida. Vi vil legge til rette for en større grad av omstilling fra fossilbasert energiutvinning til fornybare næringer og maritim sektor. Det blir det arbeidsplasser av.

Klimaet kjenner ingen landegrenser. Vi mener at vi ikke kan løse klimakrisen uten et sterkt og forpliktende europeisk samarbeid. Vi trenger også EØS-avtalen for fortsatt tilgang til vårt største eksportmarked.

Det skallønne seg å velge miljøvennlig – for folk og næringsliv. Venstre vil beholde elbilfordeler, gjøre buss, tog og bane billigere og gjøre det mer attraktivt å investere i nye, grønne bedrifter.

For å vinne klimakampen er kunnskap avgjørende. Dyktige lærere er det viktigste for å sikre god opplæring. Venstre vil gi flere lærere det kompetansepåfyllet de trenger. Dagens studenter er morgendagens gründere, innovatører og samfunnsutviklere. Venstre vil fortsette å løfte studentøkonomien og gi mer penger til forskning og utvikling.

Venstre prioriterer dem som trenger det mest. Familiene med dårligst råd bør få barnehage og SFO gratis. Mennesker som sliter med rus må få hjelp, ikke straff. Vi løfter dem som sitter nederst ved bordet.

Ved å kutte utslipp, styrke skolen, skape jobber og hjelpe dem som sliter mest, skal vi inn i ei grønn framtid med frihet og muligheter for alle. Da trengs et sterkt Venstre. Din stemme betyr en forskjell!