Jeg siterte en artikkel om klima, om vitenskapsmenn som påstår at det ikke er noen klimakrise. Det synes jeg er interessant, fordi jeg tar sterk avstand fra den frykt som Greta og altfor mange andre sprer. Østlands-Posten er mer interesserte i hvor artikkelen sto enn hva som sto i artikkelen?At Frihetskamp står for noe jeg også ta sterk avstand fra, men er så «uheldige» å skrive noe jeg interesserer meg for - er det da en forbrytelse å sitere det? Er det som sto i artikkelen en løgn? Hvorfor blir den da ikke tilbakevist? Hva slags konklusjoner mener ØP at leserne skal trekke, at jeg er nazist? At Frp er et nazistisk parti?Jeg støttet og siterte Bjørnar Moxnes i forkant av trontaledebatten når det gjaldt vindturbiner, men ØP interesserte seg overhodet ikke.