Et fellesforslag fra MDG, SV, V, Sp og Ap ble vedtatt i kommunestyret i Larvik:

«Planprogrammet legges ikke ut til offentlig ettersyn.

Dokumenter og opplysninger viser tilstrekkelig tydelig at en eventuell etablering av gruvedrift vil ha store konsekvenser for naturmiljø, trafikkmiljø, rekreasjonsmuligheter, mulig utvikling av andre næringer og mange innbyggeres nærmiljø både i og nær gruveområdet, langs alternative transportveier og i/rundt Larvik havn.

Fosfat er en begrenset naturressurs som er vital for matproduksjon/landbruk. Andre kilder og resirkulering av fosfat i husdyrgjødsel, matavfall og kloakkslam kan ventelig dekke behovet for fosfat i mange år.

Etter en avveiing av behovet for ressursene som utvinnes i gruveprosjektet mot ulempene som allerede er synliggjort, finner kommunestyret at områdets status som hensynssone «sikring av område for fremtidig uttak» i kommunens arealdel 2015 – 2027 er mest hensiktsmessig i overskuelig framtid.»

Les også: Demonstrerte mot gruver i Kodal

Andebu kommune har imidlertid  sagt ja til å sende saken ut på høring. Larviks nei vil, dersom Andebu sier ja, da bety store utfordringer knyttet til utskipning av mineralene.

Prinsipielt standpunkt

– Det er viktig at vi viser hva som betyr noe for Larvik kommune. Det vi gjør nå er å ta et viktig prinsipielt standpunkt. Det er mye ressurser nede i bakken som kan hentes opp, men alt må ikke utvinnes, sa en Aps Bruce Atle Karlsen.

Det var et fellesforslag fra MDG, Ap, Venstre, Sp og SV som sørget for at gruvespørsmålet omsider er blitt besvart fra Larviks side. Og svaret er altså nei.

 

– Foreliggende dokumenter og opplysninger viser tilstrekkelig tydelig at en eventuell etablering av gruvedrift vil ha store konsekvenser for naturmiljø, trafikkmiljø, rekreasjonsmuligheter, mulig utvikling av andre næringer og mange innbyggeres nærmiljø både i og nær gruveområdet, langs alternative transportveier og i/rundt Larvik Havn, forklarte forslagsstiller Tormod Knutsen (MDG).

Kun KrF og deler av FrP stemte imot.

Ikke aktuelt å trekke

Kodal Minerals sendte i 12. time inn en anmodning til kommunen om å trekke saken fra sakslista i går. Dette ga imidlertid et stort flertall beskjed om at ikke var aktuelt.

Både Naturvernforbundet og Natur og Ungdom var naturlig nok fornøyde tilskuere:

– Flott, dette var det eneste fornuftige utfallet av denne saken, sier Tore Nysæther, leder i Naturvernforbundet Sandefjord.

Østlands-Posten lyktes ikke i sine forsøk på å få en kommentar fra ledelsen i Kodal Minerals i går.

OGSÅ FRA KOMMUNESTYRET: Vil opprettholde leirskoletilbudet

LES ALT FRA KOMMUNESTYRET HER!