Da jeg i dag torsdag 25. november åpner Østlands-Posten finner jeg en helsides annonse om Årets julegave – fotograferte Larvikshistorier utgitt av Forlagshuset Vestfold med bilde av ansvarlig for alle bildene med tekst av Per Nyhus. Ifølge ØPs redaktør har avisen ingen økonomiske bindinger til boken, men setter likevel sitt navn under. Redaktøren uttaler at avisen støtter prosjektet med gratis annonser, da slike bøker har vist seg å være populære i Larvik. Det skal da belønnes med gratis annonser for det går mot jul og det forventes et høyt salg nå i jubileumsåret.

Forlagshuset Vestfold eies av Myriam H. Bjerkli og består av de fire imprintforlagene Liv, Lyst, Forglemmegei og Jubel er utgiver og hensikten med virksomheten er at hver eneste bok skal få den oppmerksomhet og bistand den fortjener.

Forlagshuset får da en formidabel fordel ved sitt samarbeid med den eneste lokalavisen i byen, hvor den får helsides annonser flere ganger i uka uten å betale for det. Alle andre lokale bokutgivere må lide for at en eneste privilegert utgiver skal få penger i kassa. Det gjelder blant annet blant annet Odd Fellow i Larvik, som er en humanitær organisasjon, og er deltaker i julebokmarkedet i Larvik med boken « Treschowene i Larvik og menneskene før dem» (boken ble heller ikke anmeldt).

Gratisannonseringen er formidabelt stor. Ved en henvendelse til avisens annonseavdeling fikk jeg vite at en helsides annonse i Østlands-Posten koster 10 000 kr pluss omkostninger og moms, så totalen blir ca. kr 15 000 pr. annonse, og til nå har ØP hatt fem slike annonser i løpet av en uke, noe som utgjør ca. 75 000 kroner.

Da kan en spørre – hvorfor yter en avis som eies av den såkalte Arbeiderbevegelsen en slik fordel til et ubetydelig lite forlag, som er uten tilknytning til avisen eller bevegelsen? Kan det være at det er en slags form for lønn eller betaling av en medarbeider som leverer stoff til avisen i form av gamle kopierte bilder. Da slipper avisen lønn, feriepenger og arbeidsavgift?

Det kan til slutt nevnes at da avisens forrige eier utga boken Larvik A -Å brukte de det samme opplegget. Store helsides gratisannonser om boken flere ganger hver uke, noe som resulterte i det største lokale boksalg i byens historie, og avisen tjente enormt med penger på dette boksalget, siden bøker selges momsfritt og annonsene var gratis, betalte ikke avisen moms overhodet, men måtte selvfølgelig betale skatt av avisas årlige overskudd.

Merkelig er det i hvert fall at noen har slike fordeler, mens andre må betale i dyre dommer, og Forlagshuset får etter min mening mer oppmerksomhet enn det fortjener!