Eldrebølge kommet for å bli

Av
DEL

MeningerUnder overskriften «Flere eldre – ingen katastrofe», rystes Pensjonistforbundets Else Bjørg Thorbjørnsen av at mediene forsøker å lage et motsatt bilde.

Jeg deler absolutt Pensjonistforbundets pluss sider i det at de fleste blir både eldre og holder seg friskere. Det kommer dessverre nok litt for sjelden frem. Ja, vi har faktisk over 1000 hundreåringer i Norge i dag, et tall vi passerte i september 2019.

Ordet eldrebølge tror jeg nok dessverre har kommet for å bli, og den kan nok sammenliknes med en tsunami, men derimot ikke med negativt fortegn. Jeg pleier ofte å minne folk på at det å bli gammel ikke er en sykdom. Her tror jeg fort mange blander kortene når man bruker ordet «Eldrebølge».

Men ikke alle eldre holder seg like friske og dessverre forventer vi feks i Larvik en dobling av antall alvorlig demente frem mot 2035, dvs 150 flere enn det vi har i dag. Og som Pensjonistforbundet skriver, «Det haster på alle områder, men på noen områder haster det mer enn andre», blant annet på mangel av sykehjemsplasser og driftsøkonomi. Jeg vil også føye til; mangel på helsearbeidere med kompetanse. Uten disse ressursene kan det bli en katastofe.

I Larvik trenger vi altså minst 150 nye sykehjemsplasser dersom det driftes som i dag. Min påstand er at «alvorlige demente personer» må ha sykehjemsplasser. Hvis noen kommer på en bedre ide, så meld fra snarest! Når 85% prosent av dagens sykehjemsplasser allerede er belagt med demente, så sier det seg vel selv at vi har lite å gå på i forhold til korttidsplasser av forskjellig karakter.

Jeg synes Larvik kommune ligger godt an med tanke på planlegging av veien videre for de som måtte ha behov for hjelp, men tiden holder nesten på å renne ut for de 150 nye plassene som trengs, foreløpig er bare 48 av disse plassene bestilt av kommunestyret, men plassering og økonomi er ennå ikke på plass.

Vi implementerer både «Leve hele Livet» og digitale løsninger i vår hverdag, der gjøres det – etter min mening – en god jobb i Larvik. Og nylig vedtatt Helse-og Omsorgsplan støtter også opp om å «bo hjemme lengst mulig», slik dere oppfordrer til i leserinnlegget, men som vi sier i Planen: Nærmest mulig, så lenge som mulig. (Veiskille 2)

Dette var et forsøk – fra meg på å skape litt balanse i uttrykket «Flere eldre, ingen katastrofe». Det er mange måter å si ting på, men jeg heier som deg på at de aller fleste eldre forblir friske og må regnes som ressurser, men dessverre blir noen promille alvorlig demente.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags