Det er ingenting å le av!

ØKONOMI OG STYRING: Birgitte Gulla Løken går hardt ut mot Arbeiderpartiet og ordfører Rune Høiseth i denne kommentaren.

ØKONOMI OG STYRING: Birgitte Gulla Løken går hardt ut mot Arbeiderpartiet og ordfører Rune Høiseth i denne kommentaren. Foto:

Av
DEL

MeningerLarvik Høyre vil prioritere kommunens primæroppgaver innen skole, barnevern, helse og omsorg. Etter 8 år med Arbeiderpartistyre er økonomien svært anstrengt og kommunen må bare i år spare 40 millioner kroner på drift – og neste år blir det verre! Høyre vil, så langt det overhodet er mulig, skjerme førstelinjetjenester i skole, barnevern, helse og omsorg.

Rådmannen har fått i oppdrag å spare inn flere titalls millioner kroner, og han understreket i formannskapet 12. juni alvoret da det ble lagt frem forslag til seks innsparingspunkter, hvor ingen rammer førstelinje tjenesten i skole, barnevern, helse og omsorg. Når en alvorstynget rådmann, som vet hvor skoen trykker, forteller formannskapet om knallharde tider for de ansatte, bør vel vi som politikere som et minimum være villige til å vurdere tiltakene rådmannen forslår?

Arbeiderpartiet ville ikke støtte et eneste av rådmannens forslag. Og ikke nok med det, Arbeiderpartiet anviste heller ingen andre innsparingsalternativer! Det finnes et ord for dette – styringsvegring! I praksis fører dette til ytterligere sparekniv i tjenestene til sårbare grupper i kommunen, da det er der de store pengene ligger.

Formålet med innsparingene i det såkalte «omstillingsprosjektet» er å sikre en fremtidig forsvarlig drift av kommunen. En drift som gjør at ansatte i pleie og omsorg, i barnevern og oppvekst ikke til stadighet må gjennom store endringer og innsparinger. Stadige omstillingsprosesser tærer helt opplagt på både brukergruppene og de ansatte, og manglende politisk evne til å ta grep gjør at de ansatte til stadighet må bruke energi på å «snu hver stein». Det kan da snart ikke være flere steiner å snu? Og midt oppe i dette fant Arbeiderpartiet det for godt å bruke 72 millioner kroner på helt unødvendig å kjøpe barnehager fra en privat aktør som drev dem aldeles utmerket.

Hver gang det skal tas varige grep egnet til å få en stabil drift av kommunens tjenester toer Arbeiderpartiet sine hender. Da er det utsettelsesforslag, da skal man tverrpolitisk sette seg ned i et lukket rom osv osv. Når det skal spares inviterer Arbeiderpartiet de borgerlige partiene inn i varmen, men når penger skal brukes - da skal de rødgrønne bestemme selv.

Det var APs faste reaksjon når nødvendige, men upopulære beslutninger skal fattes, som til slutt ble latterlig i formannskapet, omtalt på op.no 14.juni.

Egentlig er det jo ingenting å le av. Situasjonen er meget alvorlig. Det er med stor bekymring Høyre konstaterer at Arbeiderpartiet i Larvik er uten evne til å anvise innsparingsområder, og ei heller har evne å følge opp innsparingstiltak de selv har vært med å be rådmannen fremme.

Høyre kan ikke love gull og grønne skoger dersom vi får velgerens tillit til å styre kommunen etter valget. Det vi derimot kan love er at både innbyggerne og de ansatte skal slippe denne «berg og dalbanen» de opplever under AP-styret. Vi innser også at noe er viktigere enn annet, og at kommunen er i en situasjon hvor primæroppgavene i langt større grad må prioriteres. Skal vi få til det må folkevalgte ha ryggrad til å fatte tøffe men nødvendige beslutninger

Å styre kommunens desidert største bedrift handler om mer enn å klippe snorer!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags