Politikere?!

LARVIK: Første klimagassregnskap for Larvik foreligger også ganske snart. Det blir spennende å se om vi er på vei til målet om 30% redusert klimagassutslipp innen 2020, målt i forhold til 1990-nivået, skriver artikkelforfatteren.

LARVIK: Første klimagassregnskap for Larvik foreligger også ganske snart. Det blir spennende å se om vi er på vei til målet om 30% redusert klimagassutslipp innen 2020, målt i forhold til 1990-nivået, skriver artikkelforfatteren. Foto:

Av
DEL

MeningerJeg har i mer enn 50 år undret meg over politikere.

Det har blitt stadig klarere at vi ødelegger vårt eget livsgrunnlag ved å overbelaste naturen med store ressursuttak og gir diverse forurensninger tilbake til naturen.

Likevel ser det ut til at politikere flest tenker mest på hvordan de skal bli gjenvalgt ved neste valg, og kjører kortsiktig «business as usual»-politikk, fordi de antagelig regner med at det er det velgerne vil ha.

I tilfelle velgerne skulle ha mer langsiktige bekymringer for livsgrunnlaget vårt, dukker begreper som bærekraftig utvikling og klimautfordringer opp i festtalene og partiprogrammene.

I enkeltsakene vinner kortsiktig økonomisk gevinst ofte til glede for noen få, og gjerne for partiets egne medlemmer/velgergrupper, over langsiktig bærekraft til glede for oss alle, spesielt for alle som kommer etter oss.

Når de store gamle partiene hører Næringsliv og Arbeidsplasser, er festtalene om miljø og klima glemt. Jordvern er f.eks. på de fleste partiers programmer. I enkeltsaker omdisponerer vi dyrka og dyrkbar mark bit for bit. Hvis du ser tiår for tiår bakover, vil du antagelig bli forbauset over hvor mye dyrka og dyrkbar jord som er blitt til nærings- og boligområder på 50-60-70 år. Hvordan vil dette utvikle seg i de kommende tiår, i en kommune som har noen av de beste jordbruksområdene i et land med ca. 3% dyrka mark og stadig voksende befolkning? De mest kortsiktige sier «ja til hva som helst hvor som helst» og mener tydeligvis at dette er næringsvennlig, grunneiervennlig og til glede for «folk flest».

Så kortsiktige er da ikke innbyggere flest?

Langsiktig bærekraftig økologisk, sosial og økonomisk utvikling betyr bl.a. at vi må møte utfordringene med:

  • menneskeskapte klimaendringer
  • akselererende materielt forbruk som overbelaster naturen
  • økende ulikheter og lavere tillit mellom oss
  • økende press mot velferdsstaten tidligere generasjoner har bygget opp
  • omstilling til et grønt næringsliv med trygge arbeidsplasser og sunn økonomi

Globalt, nasjonalt og lokalt vil dette på sikt være mye viktigere enn hvem som vant 2.verdenskrig eller hvem som vinner det økonomiske kappløpet mellom stormaktene.

Derfor forundrer det meg at de store gamle partiene bruker så mye energi på å fortelle velgerne hvor forskjellige de er langs den ideologiske rød-blå aksen. Sett i en større sammenheng er de fleste norske partier «moderne sosialdemokratiske/markedsliberale folkepartier». I Larvik fører dette f.eks. til at partiene bruker mange timer og ord på å diskutere endringer mindre enn 0,5% av Rådmannens budsjettforslag på over 3 milliarder per år. Ikke så forunderlig at ferske, unge politikere i flere partier gir opp i løpet av sin første kommunestyreperiode!

Hvorfor har ikke disse partiene større oppmerksomhet på den grønn-grå-svarte aksen? Da ville de ha satt inn langt kraftigere tiltak for å møte utfordringene ovenfor. Stadig flere mener at disse utfordringene, spesielt menneskeskapte klimaendringer, må møtes med større kraft og fart. Den gode nyheten på kort sikt er at slike tiltak kan gi bedre helse, sunnere livsstil, bedre tid til familie og venner, bedre økonomi for folk flest, i tillegg til reduserte klimagassutslipp og mindre rovdrift på naturen.

Bærekraftig økologisk, sosial og økonomisk utvikling (med henvisning til FNs bærekraftmål) er nylig vedtatt som hovedmål for revisjon av kommuneplanen. Da må nok mange av oss endre både holdninger og handlinger over litt tid, men dette har som nevnt også mange positive sider. Utfordringen blir først å lage en slik kommuneplan, og deretter å gjennomføre planen.

Første klimagassregnskap for Larvik foreligger også ganske snart. Det blir spennende å se om vi er på vei til målet om 30% redusert klimagassutslipp innen 2020, målt i forhold til 1990-nivået. Det er 10 år siden Larvik kommunestyre vedtok dette målet.

La oss ønske politikere globalt, nasjonalt og lokalt her i Larvik lykke til med endring av fokus, og kraft og mot til å gjennomføre det stadig fler ser og mener at er nødvendig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags