La oss sammen gjøre 2020 til mulighetenes år

INN I 2020: Som ordfører skal jeg gi jernet, men jeg trenger med på laget alle som vil være en del løsningen, og ikke av problemet. Vi skal og må få til noe sammen, og det gleder jeg meg til, skriver ordfører Erik Bringedal i denne kommentaren.

INN I 2020: Som ordfører skal jeg gi jernet, men jeg trenger med på laget alle som vil være en del løsningen, og ikke av problemet. Vi skal og må få til noe sammen, og det gleder jeg meg til, skriver ordfører Erik Bringedal i denne kommentaren. Foto:

Av
DEL

MeningerI dag er det ti uker siden jeg ble ordfører i Larvik kommune, og jeg føler meg privilegert som får være det i den kommunen jeg er født og oppvokst i. Samtidig vil jeg få takke innbyggere, ansatte og politikerkollegaer for den måten jeg er blitt tatt imot på. Jeg har følt meg velkommen og verdsatt siden dag en!

Thorvald Stoltenberg skrev en bok en gang med tittelen, «Det handler om mennesker». Nettopp møte med mange forskjellige mennesker – som jeg ellers ikke hadde fått møte – er kanskje det fineste med denne jobben. Høydepunktet i mine drøye to måneder så langt er nok at jeg fikk være med å feire 100-års dagen til to flotte damer i Kvelde; Kristine Kroken og Ragnhild Herland. Hva disse personene har vært med på av forandringer og utvikling fra de kom til verden i 1919 er overveldende.

Jeg har også fått med meg hendelser som jeg helst ville ha vært foruten, nemlig at vårt kjære bibliotek brant og at store fjellmasser skled ut og sperret deler av E18 ved Bommestad. Lørdag 16. november vil for alltid være en trist dag i Larviks historie, og det å stå sammen med Bård Jacobsen og de ansatte på Larvik bibliotek å se at arbeidsplassen deres praktisk talt gikk opp i røyk, er noe av det sterkeste jeg har opplevd. Et nytt eller gjenoppbygd bibliotek skal vi få, men først og fremst trenger vi en midlertidig løsning. Det bør på plass rett over nyttår!

Da deler av E18 ble stengt fikk vi nok en påminnelse om hvor vanskelig og mangelfull vår øst-vest forbindelse for biltrafikk er. Bypakke Larvik skal legges fram i løpet av våren 2020 og her bør vi benytte sjansen til å ha en bred debatt om nye og framtidsrettede løsninger.

Det er ofte tilfeldigheter som vil prege inngangen på et nytt år. I år vil det nok være det faktum at en person vi alle «kjenner», mange har meninger om og noen har møtt, valgte selv å avslutte sitt liv. Det er mellom 500 – 600 personer som begår selvmord i Norge hvert år, det vil si mellom 10–12 hver uke. Mellom 7–8 av de er menn. Dette er utfordring ikke bare for politikere, men for oss alle. Vi må bli flinkere til å se og verdsette menneskene rundt oss, det være seg som pårørende, venn, kollega eller nabo. Det å forebygge utenforskap–sosialt, kulturelt eller økonomisk–vil være viktige bidrag fra oss alle.

En annen interessant person jeg fikk møte i desember var Thor Edquist. Thor har vært ordfører i Halden kommune i perioden 2011–2019. Da han overtok som ordfører i Halden–en kommune på ca. 30.000 innbyggere–var kommunen en av verstingene på ROBEK listen med 144 millioner kroner i driftsunderskudd. Man startet umiddelbart en stor og krevende omstillingsprosess og bare på fem år snudde man det økonomiske resultatet med 200 millioner, fra -144 millioner til + 56 millioner kroner i 2016. De senere år har man sågar lagt fram budsjetter med nærmere 100 millioner kroner i driftsoverskudd.

På mitt spørsmål til Thor om hva som var nøkkelen til denne suksessen sier «gamleordføreren» i Halden følgende: Vi ble fra dag en enig om at rådmannen og hans stab skulle kjøre omstillingsprosessen («det er de som vet hvor skoen trykker») og vi politikere skulle drive politikk og jobbe fram nye prosjekter og etableringer i kommunen.

Som resultat av dette er ikke bare den økonomiske handlefriheten gjenreist, men Halden kommune fremstår i dag som en av Østlandets mest innovative og ledende industrikommuner blant annet basert på moderne og fremtidsrettede IT-miljøer.

Det er ingen grunn for meg å legge skjul på min skuffelse over at den samme konsensus og rolleforståelse har det så langt vært veldig vanskelig å etablere blant politikerne i Larvik kommune. Det er å håpe at dette vill forandre seg, for også 2020 vil stå i omstillingens tegn, enten vi vil eller ei. Vi må ikke havne i den situasjonen at omstilling blir noe permanent. Den beste måten å unngå det på er å gjøre det riktig og grundig–første gang!

Når man ønsker å gjøre seg kjent med kommunen vår er det årlige Strategi Dokument en viktig kilde til kunnskap og forståelse–ikke minst for en tallnerd som meg selv! Under min analyse av dette og kommunens arealplan dokument så har jeg fått noen aha-opplevelser som jeg håper ikke er riktige.

Av arealer regulert, eller avsatt for regulering, til boligformål så er vi i Larvik kommune i ferd med å bygge opp en arealreserve som kan bosette ca. 20.700 personer flere enn det vi er i dag. Hvis vi tar inn i regnestykket den gjennomsnittlige befolkningsvekst vi har hatt de siste 8–10 år, så tilsvarer det en boligareal reserve for nærmere 150 år fram i tid. Når så andelen av ennå ikke regulert, men avsatte arealer, som ligger utenfor etablerte by- og tettsteder utgjør mer enn 75 % av denne reserven, så kan det virke som om noe er galt. Imidlertid; jeg har tatt feil før, så la oss håpe jeg gjør det nå også.

2020 er mulighetenes år for Larvik kommune. Vi er en kommune som består av sterke miljøer, rik på kultur, en god dugnadsånd og mange kreative, positive mennesker. Som ordfører skal jeg gi jernet, men jeg trenger med på laget alle som vil være en del løsningen, og ikke av problemet. Vi skal og må få til noe sammen, og det gleder jeg meg til.

Med dette ønsker jeg dere alle et riktig Godt Nytt År.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags