Om tog og valg

SENTRUM: Bygg og områder i sentrum vil bli berøret av en ny jernbane med stasjon i Kongegata.,

SENTRUM: Bygg og områder i sentrum vil bli berøret av en ny jernbane med stasjon i Kongegata., Foto:

Av
DEL

MeningerDen overraskende avtalen mellom partiene i Larvik – med tverrpolitisk samarbeidsvilje mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet, og uventet fordeling av lederverv – gir grunn til refleksjoner og til spørsmål som det burde finnes svar på. Noen av dem har vært tema for leserbrev i ØP de siste dagene. Ved overskriftene kan du finne et par til her.

Men først skal to – antagelig opplagte – årsaker til den spesielle politiske samarbeidsavtalen være nevnt med reine ord:

1) Like før valget vedtok det gamle kommunestyret å legge Larviks nye jernbanestasjon til området nederst ved Kongegata. Lokaliseringen ble bestemt til tross for det som gradvis hadde gått opp for de fleste av oss: Stedsvalget kommer til å forandre store deler av sentrum for all framtid. Før det, vil riving av mange hus og svære anleggsarbeider bli til ulempe i mange år for byen og for folk som bor her. Viktige kostnadsberegninger mangler.

2) I kommunevalget viste mange av oss hvor alvorlig vi mener togsaken er. Det gjorde vi ved å stemme fram et parti som hadde sagt klart fra om at det vil arbeide for å få vedtaket omgjort, slik at Larvik sentrum kan bli spart likevel. Dermed kom Bedre Larvik i «vippeposisjon», og kunne tenkes å få stor nok innflytelse til å endre vedtaket – hvis ikke de to største partiene «gjorde en vri».

Demokratiet i denne saken

Selve valgresultatet med Bedre Larviks gode oppslutning må ha overrasket enkelte politikere. Likevel må én ting være klar ut over all diskusjon: Resultatet sier oss at lokaldemokratiet så langt fungerte helt i samsvar med gode demokratiske idealer. Stemmevandringen viser tydelig folks sterke engasjement rundt togsaken og spørsmålet om hvor en stasjon kan og ikke kan ligge.

Det virker ikke soleklart at de største politiske partiene har holdt våre demokratiske idealer like høyt. Derfor ligger det nær å spørre hva slags kontakt partiledelsen har hatt med medlemmene sine i denne viktige saken, og hvor sterkt lederne selv har påvirket avgjørelsen. Her må vi regne med at det finnes lukkete prosesser som vi – folk flest – ikke har innsikt i.

Da er vi henvist til å spekulere i stedet, og stille spørsmål som vi vel aldri får svar på. Det første her gjelder lokaliseringsvedtaket i kommunestyremøtet. Det ble fattet før valgdagen, men like etter at vi hadde fått høre om den økonomiske usikkerheten rundt hele togprosjektet, som plutselig ble ordlagt fra sentralt hold. Spørsmål: Hvorfor tok ikke kommunestyret timeout i togsaken og vedtok en utsettelse?

Og nå etter valget – her tenker jeg spesielt på Arbeiderpartiet som fikk min egen stemme i alle valg gjennom en lang periode av livet: Hvorfor skviser de ut Bedre Larvik og går heller i allianse med sin ideologiske motpol Høyre? Er det godt demokrati å bruke knep for å ta innflytelse fra det partiet som hver tiende larvikenser nettopp har løftet fram med sin stemme?

Og vår arbeidsomme, avholdte og høyt respekterte ordfører: Hvorfor gir han godvillig fra seg det vervet han egentlig hadde håpet å beholde en periode til? Partiet hans er jo det største fremdeles! Gjør han selvvalgt bot for eget overdrevet engasjement i togsaken? Må han tenke som Peer Gynt gjorde i sin resignasjon: «Se det fikk fanden fordi han var dum, og ikke beregnet sitt publikum»?

Østlands-Postens rolle

Pressen pleier å holde fram sin egen viktige rolle som samfunnsaktør. «Den fjerde statsmakt» ser seg en oppgave i å holde et våkent øye med maktens menn og kvinner. Særlig avisene bidrar til demokratiet ved å holde politikere – og alle oss andre – oppdatert på folkemeningen om mange ting; på hvilke tanker som rører seg i tiden. Slik kan en lokalavis også gi objektiv og upartisk veiledning til politikerne og korrigere dem når det trengs; holde dem litt i ørene. Til gjengjeld kan det kanskje være nyttig at vi lesere noen ganger gir avisredaktøren en korrigerende tilbakemelding.

I togsaken ser det ut for at Østlands-Posten har bommet på en viktig del av oppgaven. Joda: Så langt jeg kan bedømme, har lokalavisen vår vært raus med å gi plass til leserinnlegg – fra mange sider, på en ballansert måte og over lang tid, slik at de fleste stemmer er blitt hørt. Leserbrevspaltene har gitt oss alle mye god informasjon.

Men når det gjelder selvstendig, redaksjonell veiledning, diskvalifiserte lokalavisen seg selv ved at redaktøren var tidlig ute med å – på avisens vegne – ta standpunkt for Kongegata-alternativet i lokaliseringsspørsmålet. Dette standpunktet har han holdt fast ved siden og jevnlig presisert, utdypet og begrunnet.

Kanskje er det greit nok. Men da blir det vanskelig å samtidig bidra med objektiv veiledning i prosessen. For eksempel: Uten et slikt fastlagt standpunkt, hadde ØP opplagt vært den rette til å arangere en meningsmåling eller flere om innbyggernes holdninger til saken. Det behovet har vært luftet i flere leserbrev. Resultatet kunne ha blitt et interessant dokument for både politiker og menigmann, også til støtte for en mest mulig demokratisk håndtering i kommunestyrets avgjørende møte om togsaken.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags