Det er ikke for sent å snu

Av
DEL

MeningerYrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet Vestfold og Fagforbundet Telemark er sterkt kritisk til at regjeringa overfører skatteinnkrevinga til staten. Dette er en kamp Fagforbundet har tatt og vunnet tidligere, vunnet fordi vi har hatt de beste argumentene.

Vi mener at vi fremdeles har de beste argumentene, men dagens flertallsregjering velger å overse de fakta vi har om at skatteoppkrevinga er viktig og lønnsom både i store og små kommuner.

Vestfold og Telemark blir som kjent en Region fra 01.01.2020. Her har vi mange små kommuner, og det viser seg at det faktisk er det de minste kommunene som ofte har de beste resultatene.

Regjeringa foreslår i sitt budsjett for 2020 altså å overføre skatteoppkrevinga fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni neste år.

Det betyr at 273 lokale skattekontor i landet vårt forsvinner, og at alle de kommunale stillingene skal bli statlige.

Som i 2014 bruker regjeringa argumenter om at dette over tid vil kunne redusere antall ansatte med rundt 500, og spare statskassen for flere hundre millioner kroner. Fagforbundet har over 400 medlemmer som vil bli berørt av forslaget, og forbundet er urolig, også for medlemmenes arbeidsplasser. Det er forunderlig at lønnsomme ansatte ikke blir ivaretatt og verdsatt.

Fagforbundet er dypt uenig i at dette er en lønnsom sentralisering. Styrken i dagens innfordring i kommunene er den gode kommunikasjonen mellom skatteoppkrever og skatteyter. Ved regjeringas rasering vil kommunene miste et viktig kontaktpunkt både til innbyggerne og det lokale næringslivet. Nedlegginga av skatteoppkrevinga vil svekke budsjettkontrollen i kommunene. Lokal kunnskap om skattespørsmål er avgjørende for å oppnå et godt resultat både for innbyggerne og skatteoppkrever.

Regjeringa sier de vil styrke Skatteetaten ved å redusere den med hver tredje ansatt. Fagforbundet mener det vil svekke skatteinnkrevinga. Suksessen bak den norske skatteinnkrevinga bunner i den tette kontakten med innbyggerne gjennom lokal tilstedeværelse.

I tillegg til at arbeidsplasser og kompetanse forsvinner, vil også nedlegginga av skattekontora bidra til en strammere kommuneøkonomi.

I følgende kommuner i Telemark får vi følgelig en korreksjon i rammetilskuddet de siste 7 månedene av 2020:

Skien: Kr. 6 193 000,-

Porsgrunn: Kr. 4 118 000,-

Siljan: Kr. 386 000,-

Bamble: Kr. 1 667 000,-

Kragerø: Kr. 1 260 000,-

For Nye Tønsberg (Re og Tønsberg) utgjør trekket i rammetilskuddet kr. 6,46 mill, mens 7 måneders drift utgjør kr. 4,1 mill.

Slike regnestykker får vi nok i kommune etter kommune.

Tap av tilskudd fra staten, tap av skatteinntekter på grunn av færre ansatte, og stadig flere lovpålagte oppgaver vil kunne gi dårligere velferdstjenester i kommunene. Det kan bli dramatisk for velferden i Kommune-Norge.

Det er ikke for sent å snu!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags