Hva slags samfunn ønsker du? 

Av
DEL

MeningerAutomatiseringen og det trådløse «smartsamfunnet».

Passivitet og likegyldighet er en stor trussel mot tryggheten og velferden vår! «Du må ikke sove!» er et velkjent dikt Arnulf Øverland skrev i 1937, og som i flere sammenhenger er like aktuelt i dag.

Samfunnet vårt ser nå i stor grad ut til å være styrt av økonomer, en profittjagende mobil-/IKT-industri og en maktelite – tilsynelatende uten særlig fokus på farene ved denne utviklingen. Takket være politikernes/myndighetenes manglende vilje – internasjonalt, nasjonalt og lokalt – til å tenke konsekvenser og sette på bremsene, er vi nå inne i en rask utvikling med menneskeroboter, selvkjørende transportmidler, droner, smarthus, smartbyer, et kontantløst samfunn – og dermed et samfunn omgitt av stadig økende stråling som vi i dag ikke vet konsekvensene av!

En god leveregel er å veie fordeler opp mot ulemper før man foretar et valg. Bruk av roboter har selvsagt vært til nytte i arbeidsoppgaver som har vært helsefarlig for arbeiderne. Den stadig økende bruken av dem tjener imidlertid først og fremst interessene til eierne/drifterne – og ikke det store flertallet av oss!

På begynnelsen av 1800-tallet gikk de såkalte ludittene i England til angrep på maskiner på fabrikkene under Den industrielle revolusjonen og forsøkte å ødelegge dem. Årsaken var at maskinene gjorde mange av dem overflødige – og følgelig arbeidsløse. Da datarevolusjonen gjorde sitt inntog med påfølgende automatisering i siste del av 1900-tallet var det ingen slike voldsomme protester. Velbegrunnet frykt for tap av arbeidsplasser ble imidlertid imøtegått med forespeilinger om betydelig kortere arbeidsdag i stedet!

Hva har skjedd? Langt færre arbeidsplasser og motarbeidelse av kortere arbeidstid!

Roboter og selvkjørende biler, skip og fly:

For en tid siden ble den menneskelignende roboten Sophia presentert og demonstrert. Til og med vår egen statsminister hilste på roboten uten at det ble stilt spørsmål ved denne utviklingen. Roboten er ellers den første robot som har fått statsborgerskap (!!!!) – for øvrig i Saudi-Arabia. Snakker vi om en syk verden? Eksperimenteringen med kunstig intelligens åpner ellers for et fremtidig samfunn som i hvert fall jeg vil betakke meg for å leve i!

Bilindustrien har de senere årene lansert en rekke nyheter som bidrar til økt sikkerhet og tryggere kjøring – til hjelp for oss som sitter bak rattet. Den trenden burde den holde seg til! Når det nå tilsynelatende ukritisk lanseres selvstyrte biler, busser og skip, burde man imidlertid tråkke på bremsen og tenke seg bedre om! Det er ikke lenge siden en selvstyrt bil – som ifølge «ekspertene» skulle være tryggere enn med et menneske som fører – borte i USA kjørte ned og drepte en fotgjenger i et gangfelt.

Droner kan være til stor nytte under kontroll av offentlige etater – som politi, brannvesen og letemannskaper. De er imidlertid også i ferd med å bli et utbredt leketøy, som ute av kontroll kan blir en trussel mot folks liv og helse. Ikke minst kan terrorister nærmest få ubegrenset tilgang til å bruke droner, roboter og selvkjørende transportmidler til terrorhandlinger – på trygg avstand.

Selv TV2s entusiastiske dataekspert, som fram til nå ukritisk har lovprist googlebriller og andre oppfinnelser innen datateknologien, sa for en tid siden at det nå kanskje var på tide å tråkke på bremsen!

Kontantløst samfunn: Dersom man må bruke kort/mobil for den minste ting – som å handle i en pølsebu – sier det seg selv at faren for kortsvindel blir mye større! Og hva gjør man i en krisesituasjon der nettet ligger nede?

Mobiltelefon, smartby og smarthus:

Enkelte ting i samfunnet vårt MÅ nødvendigvis være trådløst! Da mobiltelefonen kom, ga den oss en tryggere hverdag ved at man kunne ha kontakt med omverdenen når man var ute på tur.

Men hva har skjedd? Det som i utgangspunktet var hensikten med mobiltelefonen, har blitt en stadig mindre del av bruken. Det er ikke for ingenting at den nå bare kalles «mobilen». Jeg omtalte den for mange år siden som «vår nye legemsdel»! Siden den gang har bruken dessverre bare økt og økt – med stadig nye bruksområder ukritisk lagt til på vår «nye legemsdel»!

Mens det er berettiget fokus på de truende, menneskeskapte klimaendringene, er det skremmende lite fokus på mulige helsefarlige følger av den stadig økende menneskeskapte strålingen som vi lever i. Dette til tross for at UAVHENGIGE forskere og leger verden rundt – grunnet urovekkende funn – gjentatte ganger har advart mot de helsemessige konsekvensene dette kan få.

Mobilindustrien står bak flere av rapportene som har «ufarliggjort» strålingen rundt oss og har – i motsetning til dem som har advart mot denne utviklingen – hatt stor økonomisk interesse av å ufarliggjøre dingsen mange tydeligvis får abstinens av dersom den ikke er tilgjengelig til enhver tid!

Som kjent, kan ting som i små doser er ufarlig og bra for oss, bli helsefarlig i store doser. Er det da så utenkelig at det samme gjelder strålingen fra den stadig mer omfattende bruken av mobiltelefonen. Nær sagt «alt» kan snart ordnes med denne dersom teknologifrikerne får ture fritt fram, politikere og myndigheter fortsetter å vende det døve øret til advarslene fra eksperthold – og vi andre – i makelighetens navn – kritikkløst lar oss imponere og dilter etter som en saueflokk!

Det er verken bevist at strålingen er farlig eller ufarlig! Mange forskere har imidlertid påpekt urovekkende resultater fra sin forskning, som burde tilsi at man burde gå langt mer forsiktig fram med hensyn til vår trådløse hverdag! For 2 år siden sendte en internasjonal gruppe av forskere og leger et skriv vedrørende dette til ledelsen i EU-kommisjonen. Der het det blant annet: «Vi som har undertegnet – mer enn 180 forskere og leger fra 35 land – anbefaler stans i utrullingen av femte generasjon for telekommunikasjon (5G) inntil mulige farer for menneskers helse og for miljøet har blitt fullt ut undersøkt av forskere som er uavhengige av næringen!»

Burde ikke ordtaket «Bedre føre var enn etter snar!» være en god regel å leve etter? Det synes åpenbart ikke data/mobilindustrien. Telenor presenterte nylig stolt sin 5G- satsing! Ytterligere kommentarer vedrørende denne industriens hensyn til liv og helse burde være overflødig!

Jeg henviste her altså til en rapport med dokumenterte funn som ikke er bevis, men som gir grunn til bekymring – og følgelig inntrengende anmoder om stopp i 5G-satsingen inntil UAVHENGIGE forskere får undersøkt dette nærmere!

En av Australias mest kjente hjernekirurger uttalte for mange år siden at hjernesvulster som følge av den trådløse utviklingen kunne bli en ny stor folkesykdom. I denne sammenheng kan det nevnes at en undersøkelse i England har vist at forekomsten av ondartede hjernesvulster ble mer enn fordoblet i tiden 1995 – 2015. Tilfeldig at dette skjer samtidig med den raske fremveksten og bruken av det trådløse nettet?

Ved å stadig la oss lokke av de nye trådløse mulighetene er det derfor stor fare for at vi i makelighetens navn gambler med vår helse – og ikke minst våre barns og barnebarns. Det er først og fremst de som – på sikt – kan få merke de helsemessige følgene av vår kritikkløse holdning.

Det kan være ille nok at de passivt blir utsatt for strålingen fra de blir født! Men hvorfor er mange så totalt UANSVARLIGE?

Både foresatte, barnehage- og skolemyndigheter lar barna fra stadig tidligere alder få og bruke mobiltelefon og nettbrett? Dette til tross for at forskere har advart mot dette fordi strålingen utgjør en større helsefare for barn, jo mindre de er! En annen ting er hvordan dette via sosiale nettverk bidrar til å forsterke mobbeproblemet i skolen! Snakk om dobbeltmoral hos ulike myndigheter som tillater dette?

Her i landet har mobilindustrien tydeligvis større makt enn i andre europeiske land, der de SENTRALE myndighetene har innført forbud eller strenge restriksjoner på elevenes trådløse nettbruk i skoletiden.

Avslutningsvis vil jeg minne om hvordan tobakksindustrien i sin tid nærmest fremstilte røyking som helsebringende! Etter at den selv ble klar over helsefaren røykingen representerte, forsøkte den så å holde dette hemmelig overfor offentligheten! Dette skjedde også ved bruk av trusler mot ansatte for å hindre dem i «varsling». Jeg sier ikke mer!

Dette er ingen skremselspropaganda, men forsøk på å bruke sunn fornuft! Bedre føre var, enn etter snar, er det også noe som heter!

Jeg stoler derfor langt mer på uavhengige forskere enn forskning som mer eller mindre er betalt av mobil/dataindustrien. Følgelig bruker jeg minst mulig trådløse nettverk, tar avstand fra selvkjørende transportmidler og er imot den totalt unødvendige utbyggingen av det såkalte «smartby/hus/samfunnet». Slik kan vi alle–framfor å øke den–redusere den omdiskuterte strålingen. Hva med DEG?


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags