Gravplass, gravsted, gravlund eller kirkegård

UNDERSBO: Det er vel også et spørsmål om hvor lenge kapasiteten er tilstrekkelig, etter hvert som livsynsnøytral eller ikke-kristen gravferd blir mer vanlig, skriver artikkelforfatteren.

UNDERSBO: Det er vel også et spørsmål om hvor lenge kapasiteten er tilstrekkelig, etter hvert som livsynsnøytral eller ikke-kristen gravferd blir mer vanlig, skriver artikkelforfatteren. Foto:

Av
DEL

KommentarI en ellers veldig ryddig kommentar om Undersbo gravplass, brukes ordet «kirkegård». Undersbo gravplass (benevnelsen Larvik kirkelige fellesråd bruker) er under ingen omstendighet en kirkegård.

Det har vært mange diskusjoner om hva man skal kalle en gravplass som skal være åpen for alle. Mange liker benevnelsen «gravlund», og syns det er litt hyggeligere enn «gravplass». Det passer muligens godt på en plass som også skal romme en minnelund for urner, som ikke graves ned.

På en gravplass eller gravlund er det ikke noen krav til tro eller tilhørighet. Alle har krav på en gravplass. Om man skal kalle denne plassen «kirkegård», forutsetter det i det minste at den ligger i tilknytning til en kirke. Undersbo er et livsynsnøytralt bygg, og benevnes «kapell».

Begrepet «kirkegård» ble endret til «gravplass» i lov og forskriftsendringene i 2011/2012. Man fortsetter å bruke begrepet i noen sammenhenger der det er en velkjent kirkegård ved en kirke.

Gravplassen på Undersbo ble en avlastning for Torstrand kirkegård i 1880. Undersbo kapell ble bygget i 1955, og har hele tiden vært livssynsnøytralt. Det omfattet i sin tid også et krematorium, som ble nedlagt i 2004 pga. miljøkrav

I mange kommuner har man ikke verdige omgivelser for livssynsnøytrale seremonier, Undersbo kapell skal dekke dette behovet. Selv om Undersbo altså begynner å merke tidens tann, og trenger oppgradering.

Det er vel også et spørsmål om hvor lenge kapasiteten er tilstrekkelig, etter hvert som livsynsnøytral eller ikke-kristen gravferd blir mer vanlig. Gravferd er felles benevnelse for begravelse (senkes i graven) og bisettelse.Som en kuriositet kan nevnes at det som enkelte har oppfattet som et skjevt kors i veggmosaikken i Undersbo kapell, visstnok skal være et veikryss, altså nokså sekulært det hele.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags