Arbeiderpartiets bløff

Av
DEL

MeningerI Larvik Arbeiderpartis partiprogram 2019-2023 står det: «I dag er kommuneøkonomien i balanse.» Hvordan er det mulig å si det? Sannheten er at kommunen har 4 milliarder i gjeld og gikk med 10 millioner i driftsunderskudd i 2018 (Bringedal, ØP, 20.08.2019). Jeg forstår at budsjettet må settes opp i balanse, men uansett hvordan man snur og vender på det, skal lånet på 4 milliarder betjenes og betales. Et budsjett «i balanse» er ikke det samme som å ha en økonomi i balanse. Lånene har en nedbetalingstid på 30 år.

I februar 2018 skrev jeg et leserinnlegg i ØP, der jeg uttrykte bekymring for kommunens gjeld, som da var på 3 milliarder. Siden da har gjelden økt med ytterligere 1 milliard og – hold deg fast – den er stigende fordi det er vedtatt prosjekter det ikke er dekning for. Da må det tas opp mer lån. Rådmannen kom med en sterk oppfordring om å utsette byggingen av Brunla skole, han ble overkjørt. Og som om ikke det var nok, oppi alt dette kjøpte kommunen, helt unødvendig, fire iFokus-barnehager - for lånte penger! Etter min mening avslører det en holdning til bruk av kommunens penger som bør bekymre mange.

Ap skriver videre «Og vi har bygget opp solide fondsreserver. Avkastningen herfra brukes nå til å styrke de kommunale tjenestene.» Ja, kommunen har fondsreserver. Om de er «solide», kan vel diskuteres? Kommunen har ikke nådd målet på 1,75% i resultat av driftsmidlene. De har heller ikke råd til å budsjettere med egenandel, så nye prosjekter lånefinansieres 100%. Kommunen har enorme vedlikeholdsetterslep (bygninger forfaller) og det bør bygges flere sykehjemsplasser. Mange sykehjemsplasser. At kommunen ikke har venteliste for sykehjem kommer av at de som har ansvaret ikke vil se behovet. Politikerne snakker om korttids- og langtidsplass på sykehjem. Det er ikke noe som heter langtidsplass. Noen flytter fra sine nåværende hjem til et annet hjem, der de skal bo resten av sitt liv, hvilket innebærer 2-3 år, for de kommer ikke inn før de nesten ikke har noe liv.

Rett skal være rett. Larvik kommune har noen penger på bok, på primæroppgavefondet etter salget av e-verket som Larvik eide sammen med Lardal. Fondet var opprinnelig på 1,4 milliarder, og planen var at fondet skulle administreres på samme måte som oljefondet. Kapitalen skulle stå, bare avkastningen skulle brukes. Halve fondet ble imidlertid borte, noe pga tap i en nedgangstid, noe gikk til nedbetaling av gjeld, noe gikk til gode formål og noe forsvant fordi det var fristende å budsjettere med en større avkastning enn man fikk. «Handlingsregelen» ble det aldri noe av. Fondet er styrket noe etter at Lardal ved kommunesammenslåingen tilførte fondet penger de hadde stående. Tilbake til holdningene: I en tid hvor lånerenten nå har vært rekordlav, har kommunen valgt å ikke speede opp nedbetaling på lån for å demme opp for kommende renteøkninger. Det viser seg da også at renteutgiftene ser ut til å øke med rundt 50% fram til 2022.

Høyres ordførerkandidat Erik Bringedal sier at kommunens økonomi er det første Høyre vil ta tak i hvis de vinner valget. Det kunne være interessant å få vite hvordan. Vi vet hva Arbeiderpartiet vil gjøre hvis de får det som de vil. De vil innføre eiendomsskatt. De kaller det dugnad for fellesskapet. Du og jeg skal rydde opp når politikerne har havnet i «luksusfella».

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags