Vil vi virkelig ha sentrum her ? ØP mener nei...

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDet mangler ikke på engasjement om togstajonsplassering fra lokalavisa, både gjennom kommentarer fra leder og journalister og også gjennom viljen til å trykke leserinnlegg som samsvarer med Østlands-Postens meninger om saken.

Nå sist gjennom lederkommentar fra Terje Svendsen.

Det er ikke vanskelig å finne de positive argumentene for at jernbanen skal fjernes fra Indre havn, det er nok alle i Larvik enige i. Ingen av de som ytret dette i ØP nevner noe om konsekvensene, og de er for store til at vi kan velge Kongegata som stasjonsplassering. Det er ikke vanskelig å velge et alternativ når man kun ser på de positive sidene, og glemmer alle de negative.

Kongegata som stasjonsplassering krever ifølge BaneNOR en stor rasering av Larvik sentrum. I en periode på 3-5 år vil sentrum være en byggeplass når togtraseen bygges, som etterfølges av en periode der sentrum skal gjenoppbygges. Hvor lang tid vil det ta? 5 år til? Hvordan vil det påvirke handelen i sentrum?

Under byggeperioden av jernbanen og gjenoppbyggingen av sentrum må berørte forretninger/bedrifter enten flytte midlertidig eller permanent. Hvor skal de flytte? Hva skjer med de bedriftene som ikke direkte blir berørt av byggeperioden? Hvilke kunder ønsker å gå i en by der store deler er en byggegrop, der lufta er full av leirstøv og bråk?

Jeg har ikke noen undersøkelser som støtter min teori, kun erfaringer fra tidligere arbeider i sentrum. Vi har tidligere sett at vi har mistet så mye som 50% av omsetningen i kortere byggeperioder, og at handelen har tatt lang tid i etterkant for å nå gamle nivåer.

Under slike lange byggeperioder vi her snakker om så tror jeg at kunder endrer sine handlemønster, noe som vil ta lang tid å reversere.

Jeg tror ikke en allerede hardt prøvet sentrumshandel overlever en byggeperiode over så lang tid. Hvor mange av byens butikker tror du overlever en lang periode med vesentlig færre kunder?

Valget av togstasjon er derfor også et valg på hvor vi ønsker sentrum. Velges Kongegata vil butikker/bedrifter måtte flytte, og jeg tipper eiendomsinvestorer står klare med planer og lokaler i Hammerdalen, Sanden og langs Storgata slik at vi i prinsippet flytter byen. De butikkene som overlever byggeperioden får lov til å være med. Utvikling i Indre havn brukes også som et poeng. Hvis vi går for Kongegata vil vi ikke bare ha en langvarig byggeplass i sentrum, men vi vil både med riving av nåværende togtrasé og utviklingen av Indre havn ha to langvarige byggeplasser i Larvik.

Ved å velge en stasjonsplassering i Indre havn vil området kunne utvikles som en del av togstasjonen, og dermed vil det kunne utvikles raskere som et attraktivt sted med en helhetlig profil og tanke, istedenfor å la mange private investorer med forskjellige tanker og ideer prøve å utvikle det. (ref Grandkvartalet som har tatt 10(?) år bare for å få godkjent planene.

Terje Svendsen skriver at man ikke må «la kortvarige utfordringer i forhold til bygninger og virksomheter styre valget». Det han så lettvint beskriver som «kortvarige utfordringer» det handler om meg, min familie og alle som jobber i sentrum sitt livsgrunnlag.

Det er ikke vanskelig å se hva ØP sitt syn er på saken, og etter det jeg har fått med meg så virker det som de fleste lokalpolitikerne, de som til sist skal bestemme lokasjon, også ønsker Kongegata som stasjonsplassering.

Hvor ønsker du at Larvik sentrum skal være i fremtiden?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags