Glemte forhold om godsterminal

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Godsvogner støyer ekstremt mye mer enn moderne passasjer togsett, skriver Rolf C. T. Nielsen i denne kommentaren.

DEL

MeningerI diskusjonene er det ikke fokusert på dieselelektriske-lokomotiver eller forskjell i støy fra godsvogner i forhold til de typer passasjertog som går på Vestfoldbanen. Det er heller ikke fokusert på støyen langs sport over Torstrand og sporet ned til Sika-tomta, ei heller forurensning.

Godsvogner

Godsvogner støyer ekstremt mye mer enn moderne passasjer togsett. Passasjertoget NSB type 74 som går på Vestfoldbanen, er ekstremt støysvake. Godsvogner støyer mer enn 6 ganger sterkere. Årsaken er at de rundt 2.600 godsvognene som går på norske baner, er gamle, har støpejerns-bremser, stive fjærer og ikke støtdempere.

Hovedkilden til bevegelses-støy, strukturlyd og vibrasjoner er kontaktflaten mellom hjul og skinne. Støyen er i hovedsak skinnehyl, kurveskrik, dårlige skjøter, slaglyd fra sporveksler og tuting. Støyen øker dess eldre godsvognen er.

Dieselelektriske lokomotiver

Så vidt jeg vet, skal ikke sporene på Sikatomta elektrifiseres. Det betyr at et dieselelektrisk lokomotiv må benyttes, både til skifting og kjøring til og fra Sika.

Diesel-lok støyer og forurenser mye, spesielt ved oppstart. Som enhver dieselmotor, spyr de ut nitrogenoksider, sot og uforbrente gasser som er sterkt forurensende. Det vil omgivelsene rundt Sika og togtraseene merke. Ved skifting vil oppstart skje hver gang lokomotivet skal endre fartsretning. Det er spesielt nitrogenoksidene og svevestøv som får storbyer til å stanse dieselbiler.

Kravet fra NSB var at skiftediesel-lokomotivet Di8 skulle støye mindre enn 80 dB (A) ved oppstart, målt 7,5 m fra sporet. Det er mye støy. Nå er lokene gamle og støyer mer enn da de var nye.

Artikkeltags