Gå til sidens hovedinnhold

Utbygging på Risøya – en potensiell miljøbombe?

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For noen tid tilbake var det en reportasje i Østlands-Posten (ØP) hvor utbyggingen av et boligfelt på den nordvestlige delen av Risøya i Stavern ble presentert. Området ligger i et krattbevokst lende som grenser mot sjøen, og nært til et våtmarksområde som brukes av trekkfugler.

En eventuell utbygging her vil kunne føre til en estetisk heving av området, noe som mange nok vil sette pris på. Det som ble presentert i ØP bar preg av å være godt gjennomtenkt og vil kunne bli et flott tilskudd til den allerede eksisterende bebyggelsen på Risøya. Som sikkert mange av ØPs lesere er kjent med, så var områder på Risøya i mange, mange år brukt som søppelfylling.

Ifølge de opplysninger fra lokale kilder i området, gjelder dette også hele eller deler av dette aktuelle området som nå er planlagt bebygget. Det at det planlegges med utbygging av leiligheter på et område hvor det tidligere sannsynligvis har vært deponert søppel, mener jeg er en grunn til bekymring. Dette både for de eventuelle nye beboerne på området, for utbyggerne av området, for oss som allerede bebor områder i tilknytning til den tiltenkte utbyggingen, og for Larvik kommune som skal gi den endelige godkjenningen for å kunne igangsette den omtalte utbyggingen.

Med den landskjente saken fra Skedsmo kommune hvor et boligfelt ble bygget på et tidligere søppeldeponi, og hvor beboere ble syke og kommunen må betale store summer i erstatning, er det all grunn til å trekke «VÆR VARSOM» kortet hva angår utbyggingen av dette nye boligfeltet.

Utbyggerne kan pådra seg ett anselige helse- og miljøproblem for sine ansatte som skal starte gravingen i dette området hvor det muligens har vært lagret miljøfarlig søppel. Det skal bla. bygges to underjordiske garasjeanlegg, og det skal legges ned vann og avløp. Dette kan medføre at gravearbeidene kan gi utslipp til luft av gasser og lukter som i verste fall kan være skadelige for arbeiderne, og for oss som bor i områdene knyttet til utbyggingen. Noe som igjen kan føre til krav om erstatning for påførte helseskader.

De eventuelle nye beboerne kan bli påført plager og skader tilsvarende det som vi har vært vitne til i Skedsmo kommune, noe som vil kunne føre til krav om økonomisk erstatning ikke bare mot utbygger men også mot Larvik kommune. Og det er Larvik kommune som sitter med det store ansvaret her.

Det er å håpe at vår rådmann og vår ordfører er klar over dette når tillatelse til denne nye utbyggingen på Risøya kommer til behandling. Eller bør man ta lærdom av hva andre kommuner nå gjør i lignende saker? I bl.a. Stavanger har de lagt ned forbud mot bygging på gamle søppeldeponier. Sandnes kommune har akkurat stoppet et stort byggeprosjekt under planlegging på et gammelt søppeldeponi. Og i Orkdal i Trøndelag er en sak om 16 boliger som er bygget på en gammel søppelfylling nettopp kommet opp.

Det ligger nå også en sak i Kommunaldepartementet om bygging på gamle søppelfyllinger. Da vil det kanskje være klokt å vente til denne saken er ferdigbehandlet i departementet før man går videre med planene om denne nye utbyggingen nært bukta på Risøya.

Jeg mener at det derfor er svært viktig at rådmann Jan Arvid Kristengård som øverste ansvarlig for driften av Larvik kommune, og ordfører Rune Høiseth som øverste politiske leder i vår kommune, er seg sitt ansvar bevist i denne saken. Advarslene mot å bygge boliger på gamle søppelfyllinger er nå mange og godt dokumenterte.

Ansvarlige ledere og politikere i Larvik kommune må få helt klarhet i saken før en endelig tillatelse for denne utbyggingen blir gitt. Vi må ikke komme i den situasjonen at man om noen år står med beboere som har fått store helseplager, og en kommune som må betale store erstatningsbeløp for at man tillot bygging på noe man visste var en søppelfylling.

Til sist vil jeg ønske utbygger og Larvik kommune til lykke med den videre prosessen i denne utbyggingssaken, og beboere på Risøya vil ønske nye naboer velkommen på dette eventuelle nye boligfeltet.

Kommentarer til denne saken