Bunnsolid fra rådmannen

DEL

MeningerPå det som må sies å være svært knapp tid, kompleksiteten tatt i betraktning, så har rådmannen lagt fram et imponerende stykke arbeid når formannskap og kommunestyre kommende onsdag skal behandle forslaget til kommunedelplan med konsekvensutredning for ny jernbanetrasé og stasjonsplassering. Det skal nå tas stilling til om planen skal legges ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser.

Jeg er ikke bare imponert over den jobben som er gjort så langt, men også over de mange svært relevante spørsmålene rådmannen og hans stab, med kommunalsjef Hilde Bøkestad og virksomhetsleder Hege Eick i spissen, har formulert og hva de ber om i forhold til justering og supplering av materialet som danner grunnlaget for sluttbehandlingen. Det er helt uavhengig av om man, som undertegnede, har flagget det samme som rådmannen foreløpig konkluderer med i sitt råd, nemlig at Kongegata er alternativet å foretrekke.

For utdypningene og konsekvensene som trekkes fram er flere og viktige i forhold til begge alternativer.

Det er betryggende for hele lokalsamfunnet, i særdeleshet kommunepolitikerne, som skal ta sin avgjørelse til sommeren.

Det jeg undres over er om det er tid nok til å få de mange ytterligere klargjøringer og opplysninger som etterlyses, til at behandlingen skal bli grundig og god nok.

Kongegata: En stasjon i og ved Kongegata vil få store konsekvenser for sentrum og Bøkelia.

Kongegata: En stasjon i og ved Kongegata vil få store konsekvenser for sentrum og Bøkelia. Foto:

For uansett hva man så langt ønsker og foretrekker, så er det stor usikkerhet rundt begge alternativer. Men det går også fram av rådmannens kommentarer til framlegget fra Bane NOR, at det er mest uenighet om vurderinger av Kongegata-alternativet innvirkninger på lokalsamfunnet, da sett i forhold til Indre havn. Og at det i så måte kommer dårligere ut enn det burde.

Det er også helt tydelig at rådmannen, som svært mange andre, vurderer det visuelle inngrepet og forringelsen av hele Indre havn området helt annerledes enn Bane NOR. Inntrykket vi sitter igjen med etter den siste tidens stadig mer intense og viktige debatter, er da også at ytterst få sier seg enig i at en høy løsning i Indre havn er spesielt positivt for området.

Årsaken til at også Kongegata har mange motstandere, og andre fortsatt mener det er realistisk å få utredet andre alternativer, det være seg Bergeløkka eller Bommestad, er de store inngrepene som kreves i sentrum for at den løsningen skal realiseres. Dermed velger noen Indre havn som det de mener er det minste av to onder.

Uansett kan det ikke komme overraskende på noen at saken står der den er i dag. For det ligger en grundig og korrekt behandling bak, både i Bane NOR, politisk og administrativt.

Det bør våre valgte politikere ha med seg når vi nå går inn i de siste fasene i forhold til kommunedelplanen.

I alle tilfeller er det helt avgjørende å få endelig avklart hva det er som skal behandles. Enten så settes hele jernbaneplanleggingen på ubestemt vent, med de uanede konsekvenser det fører med seg, eller så fortsetter den lenge planlagte og politisk forankrede prosessen fram mot kommunestyrets valg i juni.

Indre havn: En ny jernbane vil uansett gjøre store endringer i Indre havn.

Indre havn: En ny jernbane vil uansett gjøre store endringer i Indre havn. Foto:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags