Kommunens kjøp av iFokus-barnehagene er en vinn-vinn-sak!

– VINN-VINN: – Det er ikke tilfeldig at 75 ansatte i disse fire barnehagene ønsket at kommunen kjøpte! skriver ordføreren i dette innlegget.

– VINN-VINN: – Det er ikke tilfeldig at 75 ansatte i disse fire barnehagene ønsket at kommunen kjøpte! skriver ordføreren i dette innlegget. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerKommunestyrets vedtak om kjøp av iFokusbarnehagene muliggjør en bedre og rimeligere barnehagestruktur i Larvik, og mange av dem som i dag står uten tilknytning til arbeidslivet eller er i utdanning, vil få hjelp til å komme ut av den situasjonen. Det vil jeg kalle en vinn-vinn-sak.

IFokusbarnehagene ble etablert i ei tid hvor det var vanlig at arbeidsforberedende trening og attføring foregikk internt i arbeidsmarkedsbedriftene. Barnehagene ble da brukt på denne måten. Etter hvert vokste det fram en erkjennelse av at resultatene for de som var (og er) i tiltak ble enda bedre når treningen foregikk ute i det ordinære næringslivet med bistand fra iFokus sine jobbkonsulenter.

Dette førte til at flere fikk varig arbeid. Det at iFokus gikk i front med en slik utvikling førte igjen til at nasjonale myndigheter ønsket en slik utvikling i alle arbeids – og inkluderingsbedrifter.  Den naturlige konsekvensen av dette er at iFokus konsentrerer seg om sin kjernevirksomhet og selger barnehagene.  Det kan nevnes at allerede for flere år siden ble mekanisk og trevareproduksjonen avviklet med samme begrunnelse.

Mange har stilt spørsmål om hvorfor kommunen må betale for barnehagene når kommunen eier iFokus AS. Til det er å si at iFokus barnehage AS er et datterselskap av iFokus AS. Aksjeloven krever at det skal være rimelig samsvar mellom verdien av det vederlaget selskapet skal yte og verdien av det vederlaget selskapet skal motta.

Å oppløse aksjeselskapet for å overta barnehagene uten å måtte betale, er ingen god idé. Tiltaksforskiften som gjelder for denne type virksomheter krever at de skal være organisert som et aksjeselskap men kommunal/fylkeskommunal aksjemajoritet. Dersom iFokus AS ikke er et aksjeselskap betyr det at de ikke ville kunne levere tiltakstjenester til NAV, og det ville vært et stort tap for folk i Larvik som trenger dette tilbudet.

I saken som nå er offentlig og ligger på kommunens nettside, skriver rådmannen: «En kjøpesum på dette nivået forsterker behovet for et formalisert samarbeid mellom iFokus, NAV og Larvik kommune i årene fremover. Formålet med dette samarbeidet er å benytte midlene i tråd med iFokus sitt formål, NAV s målsetninger og kommunens aktive arbeid knyttet til blant annet utenforskap. Dette er ivaretatt i vedlagte intensjonsavtale.» Det er hevet over tvil at det trengs å satse på dette området.

Fordelene ved at kommunen overtar iFokusbarnehagene er flere, jeg nevner bare noen.

Kjøp av iFokusbarnehagene sikrer Larvik kommune handlefrihet til å etablere en effektiv barnehagestruktur i Larvik uten at den kommunale andelen av barnehagene blir redusert.

iFokusbarnehagene vil tilføre Larvik kommune effektive barnehager som vil redusere gjennomsnittskostnadene til Larvik kommunes barnehagedrift . Kjøp av iFokusbarnehagene vil sikre videreføring av @pi-parken i Larvik – og kan ytterligere utvides med fullt tilbud til alle kommunale barnehager.

Rådmannen sier også i saken at fra 2020 kan det frigjøres midler i størrelsesorden 5-6 millioner kroner. Dette ville i så fall være godt å omdisponere og styrke Helse og omsorg tjenestene med tiltrengte midler.

Jeg skjønner og har forståelse at det blir stilt spørsmål om kommunens kjøp av de fire Ifokus-barnehagene. Denne saken har vært unntatt offentligheten og har vært kun tilgjengelig for folkevalgte som skulle behandle denne saken. Dette av forretningsmessige hensyn.

Jeg vil ikke at store private barnehage-aktører skal ta ut store overskudd og ikke la dette gå til fellesskapet som igjen kommer flere tilgode. Jeg ønsker ikke en framtidig barnehagesektor som skal bli styrt av en håndfull store barnehage-aktører som tilfeldigvis har gjort noen lure investeringer i sektoren. Hvis en privat barnehage kan tjene millioner på å ta opp lån og drive barnehager, hvorfor ikke la kommunen drive selv og la pengene gå til barna ? Tilskuddet til de private barnehagene kommer fra samme sted. En fornuftig økonomisk styring , en god ledelse med pedagogen i fokus er viktig for en trygg og omsorgsfull hverdag i barnehagen.

Jeg tror faktisk på at vi som lokalpolitikere og ansatte i barnehagene kan lage gode barnehager. Det er ikke tilfeldig at 75 ansatte i disse fire barnehagene ønsket at kommunen kjøpte!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags