På tide å engasjere seg

Av
DEL

MeningerHøringsrunden for ny jernbane i Larvik er i full gang. Det er nå, fram til 15. mars, vi alle kan si vår mening. Det være seg enkeltpersoner, lag, foreninger og offentlige virksomheter og institusjoner. Alt skal være med på gi så mange innspill og så mye faktainformasjon som mulig, slik at i første rekke våre valgte kvinner og menn i kommunestyret kan ta sin viktige beslutning i juni. Hvis alt går som planlagt.

I denne som de fleste andre saker, store som små, offentlige som private, handler det i bunn og grunn om to ting; ulemper og fordeler. Veid opp mot hverandre. Hva vi mister og hva vi kan få.

Det er viktig å finne den rette balansen. Ikke minst evne å se framover, og da med fokus på hva byen kan bli. Nettopp derfor har Larvik kommune bestilt sin egen mulighetsanalyse, først lagt fram for formannskapet sist onsdag.

ØP har presentert hovedtrekkene i analysene, og mandag kveld er det mulig for alle å møte opp på Sanden scene for å høre fra dem som står bak analysene.

Én ting er viktig å ta med seg. Det som legges fram, er tanker og forslag til hvordan ting kan gjøres. Ikke nødvendigvis hvordan det blir. Tvert imot, det er svært lite sannsynlig at det blir akkurat slik tegninger og tanker presenteres.

Derimot er det spennende innspill til grep som kan gjøres, ikke bare rundt jernbanen, men med hele utviklingen av Larviks sentrum og bynære områder. Og hvilke følger plassering og utbygging kan få. Basert svært lite på følelser, men på den kunnskapen som disse faglig sterke miljøene har opparbeidet seg.

Jeg har tidligere klart signalisert min preferanse i saken – en stasjon i Kongegata. Og tankene og mulighetene som ble lagt fram av konsulentfirmaene, endret ikke på det. Tvert imot. Jeg har stor sans for den grunntanken som ligger i å revitalisere og ta klare grep i det nåværende sentrum oppe i byen. For meg handler det ikke om å rasere og bygge ned, men å skape noe nytt som er bedre. For selv om det er åpenbare utfordringer i det korte perspektiv med krevende byggeperioder og bygninger som må vike, så er mulighetene på sikt store.

Selv om det også i så måte er mange ubesvarte spørsmål, da i særdeleshet hvem som skal stå for all den utviklingen som foreslås. Men det, og mange andre spørsmål, må besvares så godt det lar seg gjøre i den perioden vi nå er midt inne i.

Uansett – min klare oppfordring til alle i Larvik, og da i særdeleshet til dere som skal leve med og bruke det som en gang kommer i mange år framover, er å engasjere seg.

Da er det en god start å møte opp på Sanden scene mandag kveld klokken 18.00. Eller hvis du ikke har mulighet, følge framleggingen på op.no. Vi vil overføre møtet direkte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags