Gå til sidens hovedinnhold

Larvik – Norges beste kommune i 2020-årene?

Artikkelen er over 2 år gammel

De siste dagers presseoppslag i ØP, som i sosiale medier om Larvik kommunes økonomiske problemer halvveis i 2018, kan enkelt løses ved å:

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

1 Redusere utgiftene 2 Øke inntektene Ovennevnte løsning er med sikkerhet ikke veldig overraskende for de aller fleste og fortjener derfor en liten utdypning: Til 1: Å redusere utgiftene er langt enklere og raskere å gjennomføre, enn å øke inntektene. Rådmannen informerte kommunestyret allerede i november 2017 at Larvik må igjennom omstilling og nytenkning innenfor økonomi og tjenester Med over 400 kommuner i Norge å sammenligne seg med, burde det være en relativt enkel oppgave å identifisere hvor det er betydelige innsparingspotensial! Larvik må bli en ener på alle områder. Kun som en av de beste kommunene i Norge innen offentlig tjenesteproduksjon har vi en trygg, forutsigbar og god fremtid. Rådmannen må sørge for at Larvik blir blant de aller beste i Norge! Dette betinger at rådmannen er svært tydelig og klar ovenfor alle folkevalgte på hva som må til for å bli nr. 1. Som folkevalgt forventer i alle fall jeg at rådmannen nå foreslår og får aksept for tiltak som en gang for alle får Larvik på en langsiktig stø- og god kurs! (Skulle ikke rådmannen makte å få gjennomslag på hva som må til nå, vil han selv snart bli stilt til ansvar.)

Til 2: Å øke inntektene svært raskt, er ikke så enkelt som en relativt rask reduksjon av utgiftene! Påvirkbar inntektsøkning for en kommune kommer hovedsakelig gjennom flere arbeidsplasser (økt aktivitetsnivå=økte inntekter til kommunen og bosetting) og/eller at eksisterende virksomheter er enda mer profitable og at dette også kommer de ansatte til gode gjennom bedre lønn (les: økte inntekter til kommunen). En enda mer attraktiv og tilrettelagt næringslivspolitikk (for industri, handel, service og inkl. byggeaktivitet) som er forutsigbar for både investorer som innbyggere er nødvendig. Dagens tidvis tautrekking og filibuster taktikk, istf. å foreslå løsninger (ref. for eksempel Vestre Fagerli) for å hindre vekst og utvikling som av og til praktiseres av enkelte medlemmer i kommunestyret/planutvalget i posisjonen, er direkte skadelig for Larviks fremtid.

I tillegg til ovennevnte må det nå være riktig å gjennomgå planlagte investeringer på nytt. Det er planlagt bla. bygging av ny skole. Dette vil være med på å øke gjelden med ytterligere 1 mrd. kroner fram mot år 2022. Det kan ikke være fornuftig med tanke på den situasjonen kommunen nå er i. Rådmannen bør utfordre kommunestyret på allerede planlagte og vedtatte investeringer.

Altså, egentlig relativt enkelt å få Larvik i en glimrende situasjon i 2020 årene. Det krever mot, djervhet og noen få innbyggere kommer også til å beklage seg pga. endringen som vi må igjennom, men å ta tak nå selv er det eneste riktige. I min tidligere karriere i et større konsern lærte jeg begrepet KISS. Keep It Simple Stupid. Vi må holde det på et KISS nivå også for Larvik kommune. Reduser utgiftene og øk inntektene som skissert ovenfor og det vil gå Larvik langt bedre.

Skulle den politiske ledelse med Larvik Ap i spissen fortsette å vende det døve øret til rådmannen, fortsette å styre-, investere og forbruke over evne for å tilfredsstille et fåtall antall innbyggere på bekostning av et stort flertall og ødelegge kommuneøkonomien, har kommunens innbyggere mulighet til å fjerne Ap fra makta senest september 2019. I skrivende stund er det kun 457 dager til valgdagen. Men Ap har også 457 dager til å endre kurs, gjennom invitasjon skape tverrpolitisk samarbeid og skape resultater på tvers av partiideologi. Reduser utgiftene–øk inntektene og Larvik kommune er på topp i Norge snart. KISS.

Kommentarer til denne saken