Både Vestfold Venstre og Larvik Venstre har vært tydelig på at vi ikke vil i samarbeid med Frp.

Grunnen er at de to partiene representerer to vidt forskjellige verdisyn der Venstres sosialliberalisme står for mer frihet for den enkelte og mer ansvar for felleskapet.  Vi oppfatter derimot at Frps står for mer frihet og mer populisme, mens ansvarsdelen er forsvinnende liten.

Nå ble det ikke som vi ville. Norge regjeres av Høyre, Frp og Venstre i et samarbeid. Et alternativ for oss ville vært å forlate Venstre for å markere avstand til det som ble resultatet. Vi har imidlertid valgt å stå i Venstre av flere grunner:

  • Vi er valgt av innbyggerne i Larvik og Vestfold på Venstres program og forvalter velgernes tillit og interesser. Det er forventet at dette gjelder hele perioden.
  • Vi har gitt vårt syn til kjenne, men forholder oss til flertallet i Venstre som vil gå i samarbeid.
  • Vi ser ikke noe alternativt parti til Venstre og håper partiet vil bevege seg tilbake til sentrum.
  • Vi skal jobbe for å øke innflytelsen til Venstre for Larviks skyld og vi skal bruke Stortings -, minister- og regjeringskontakt.

Les mer: Tok jubileums-selfie på Torget i Larvik