Mobilfri skole

Av
DEL

MeningerDet pågår for tiden en debatt om hvorvidt larviksskolen skal være en mobilfri skole. Dette er en debatt vi på Kongshaugen ønsker velkommen.

Da Kongshaugen ble etablert i 2016 var det for oss naturlig at skolen skulle være en mobilfri skole. Mobilene låses inn i et mobilhotell i begynnelsen av dagen og låses ut før de drar hjem.

Jeg vil peke på noen forhold som gjør at vi mener dette er et avgjørende viktig grep for å skape et godt skolemiljø, både sosialt og læringsmessig.

For det første er jeg overbevist om at farene og fristelsen til unødig distraksjon i timene og friminuttene reduseres betraktelig med et mobilforbud. Det er et kjent fenomen i Skole-Norge at mobilbruk i skoletiden stjeler ufattelig mye tid og oppmerksomhet som kunne vært brukt på en mer effektiv læring. Det er utført flere forskningsprosjekt som viser dette.

Mange lærere kan fortelle om frustrasjon over manglende muligheter til å ta grep i klasserommet for å oppnå nødvendig ro og orden. Det er en gjennomgående trend at skoler som har innført mobilforbud erfarer større ro og konsentrasjon til å drive med det man skal drive med på en skole, nemlig læring. Både lærere og foreldre viser seg å være fornøyde med en slik ordning. Også på Kongshaugen er både lærere og foreldre meget godt fornøyde med ordningen og støtter aktivt opp om den.

For det andre er jeg overbevist om at det å ha en mobilfri skole reduserer faren for digital mobbing. I den tragiske hendelsen med Mia Næss som rystet hele Norge for noen år siden, var digital mobbing en viktig del av hendelsesforløpet som ledet til at hun i en alder av 12 år avsluttet livet.

Tusenvis av barn opplever hver dag å bli mobbet gjennom digitale medier. Dette er dypt tragisk, og det påligger oss voksne å ta effektive grep for å redusere mulighetene for å drive med sosial mobbing. Mobilfri skole er ikke nok for å stanse digital mobbing. Det må arbeides på mange plan. Men jeg er overbevist om at det å innføre mobilfri skole er et relativt enkelt grep som kan bidra i riktig retning.

For det tredje er jeg overbevist om at det påligger oss voksne et betydelig ansvar for å veilede barna i bruk av ulike digitale medier, og å sette rammer for å skjerme dem for ulike former for misbruk. Mange barn bruker enormt mye tid foran skjerm. Jeg mener dette er et betydelig problem i dagen samfunn, som vi voksne ikke bare kan skyve under teppet. Vi må ta ansvar selv om det kan medføre å bli upopulær. Altfor mye står på spill for at vi bare kan lukke øynene for dette, for å verne om egen bekvemmelighet. Jeg er overbevist om at mange foreldre er bevisste og tar ansvar her, men jeg tror også at mange ikke gjør det.

For det fjerde vil jeg argumentere for at vi voksne også må ta grep i egne liv for å fremstå som eksempler. Dersom barna vokser opp med foreldre og omsorgspersoner som lever med nesen ned i en skjerm, er det ikke rart at barna gjør det samme.

Jeg tror den enorme bruken av sosiale medier både hos voksne og barn, kan bidra til å ødelegge vår evne til å bygge naturlige sosiale relasjoner ansikt til ansikt. Jeg er overbevist om at de beste sosiale relasjonene bygges ved at vi bruker tid sammen med hverandre i form av fysisk tilstedeværelse hvor vi snakker sammen og viser hverandre sann nestekjærlighet og omsorg.

Jeg tror mange barn og voksne i dag mangler kompetanse til å føre saklige samtaler hvor en utveksler og bryner meninger med hverandre ansikt til ansikt i forutsigbare og trygge rammer. Det er mange som alt for uforpliktende slenger fra seg kommentarer gjennom sosiale medier, som kan være sårende og vanskelig å tolke.

Til slutt vil jeg understreke at det må gjøres mye mer enn å innføre mobilforbud for å hindre mobbing, uro i klasserommet ol. Det må jobbes på mange plan kontinuerlig. Dette innlegget er ikke ment som et uttømmende svar på hvordan man skal arbeide for å løse alle disse utfordringene.

Jeg er en sterk tilhenger av at alle skoler burde innføre mobilforbud, og undrer meg over at ikke langt flere kommuner og skoleledere har tatt grep i den retning. Det er en kjent sak at den tidligere kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen talte varmt for å innføre mobilforbud på skolen, selv om han ikke ville innføre et nasjonalt forbud fra oven, men overlate denne avgjørelsen til kommunene og skolene. Denne ballen burde langt flere skoler ta ved å innføre mobilforbud.

De relativt ubetydelige ulempene med et slikt forbud kan lett avhjelpes på ulike måter. På Kongshaugen kan foresatte gi melding til skolen dersom de av ulike grunner har behov for å kommunisere med elevene på telefon. Vi oppfordrer til at slik kommunikasjon vanligvis skjer gjennom skolens og lærernes telefoner, men i ytterst få tilfeller er det nødvendig at barna får ha tilgang til telefon. Da legger vi til rette for det.

Artikkeltags