I etterkant av forrige helgs oppslag i Magasinet / Dagbladet om helskoleART, hvor Jesper Juul svarte på et spørsmål fra en leser angående bruken av POGS, har vi, FAMLAB Norge (som er Jesper Juuls organisasjon her) blitt kontaktet av Eskil Domben og Geir Sollied (faglig ansvarlige for helskoleART) og hatt et møte med de for å få mer informasjon om helskoleART.

I møtet kom det fram mye informasjon vi ikke hadde på det tidspunktet Jesper Juul skrev sitt svar i Magasinet, og vi har nå et mer komplett og helhetlig bilde av helskoleART. Selv om vi fremdeles ser enkelte problemer med bruk av pogs, så aksepterer vi at pogs ikke er tenkt brukt som et belønningssystem. Vi er grunnleggende kritiske til bruk av belønningssystemer, ignorering av barn, og såkalte timeouts. Ingen av disse elementene er en del av heleskoleART.

Tvert i mot ser vi at helskoleART er basert på verdier vi selv står for, og deler med initiativtakerne til helskoleART. Dette er verdier som respekt for barns fysiske, emosjonelle og sosiale integritet, verdien av reel dialog med og anerkjennelse av barn, å ta barns opplevelse og erfaringer på alvor, å hjelpe og støtte barnet til personlig, sosial og faglig mestring, verdien av tydelige, sosialt og emosjonelt tilstedeværende voksenpersoner, voksnes lederrolle med mer.

I tillegg så har vi stor respekt for det engasjement og respekt for barn, ungdom, foreldre og lærere initiativtakerne til helskoleART har, og den måten de har tatt kritikken mot bruken av pogs på. Det virker på oss som om de tar enkeltpersoners negative erfaringer på alvor, og hele tiden vurderer bruken av modellen, sin undervisning i bruken av det, samt informasjonen til foreldre og skoler på en hensynsfull og profesjonell måte. Når man blir møtt med kritikk er det lett å krype ned i skyttergraven og skyte tilbake på kritikeren.

Eskil Domben og Geir Sollied har her gjort det motsatte, og tvert i mot tatt initiativ til en konstruktiv dialog, selvrefleksjon og forbedring av sin egen praksis, og er således gode eksempler i praksis på sin egen filosofi og metode.

Vi ønsker Eskil og Geir, og barn, foreldre og lærere i Larvik kommune lykke til videre med det viktige arbeidet for barn og unge, og ser fram til en fruktbar dialog i fortsettelsen.