Tidligere rådmann Einar Gaustad skriver i ØP at eiendomsskatt er nødvendig for å oppnå en bedre finansiert omsorgssektor. Lavinntektskommunen Larvik har behov for ekstra inntekter, mener han.

Men Gaustad tar ikke inn over seg at Larvik lever i konkurranse med andre kommuner som alle vil ha vekst. Hvilke rammevilkår som tilbys er da viktig. Kommunal eiendomsskatt vil tiltrekke bedrifter som er glad i ekstra skatt. Det kommer ikke store bedriftsinvesteringer i Larvik hvis det er mindre lønnsomt å være der enn i Sandefjord eller Tønsberg. Innføring av eiendomsskatt er effektiv nullstilling av alle kommunale forsøk på å tiltrekke seg investeringer og arbeidsplasser.

Robin Hood-tenkning ligger til grunn for eiendomsskatten, ta fra dem som har mye, gi til dem som har lite. Eiendomsskatt rammer både bedrifter og private husholdninger, gjerne med et fribeløp i bunnen for privatpersoner.

Men eiendomsskatt gir ingen beskyttelse mot dårlig kommunal drift og svak kommuneøkonomi. Økte kommunale inntekter kan også brukes feil og på helt andre sektorer enn eldreomsorg. Det trengs en vel finansiert eldreomsorg, og det er behov for flere arbeidsplasser og mer vekst. Omfordeling trengs derfor, Robin Hood har en plass i norsk skattepolitikk.

Eiendomsskatten burde vært landsdekkende og samordnet med formuesskatten, ikke et kommunalt dilemma.