Kommunestyret har gjort sitt vedtak. Det har vært en lang og god prosess, det har også vært en medvirkningsprosess. I likhet med arealplanen legger også kommunedirektøren her fram en meget godt gjennomarbeidet byplan.

En sentrums strategi med overordnede byplangrep. Det er jo denne utviklingen vi kan styre i en ønsket retning, med rådhus, bibliotek og offentlige virksomheter i sentrum. Med ni utviklingsprinsipper lagt til grunn, vedtar vi nå en plan som setter en retning med godt innhold for å møte fremtiden, mot 2040. Det er satt gode og riktige tiltak på kort og lang sikt! Vi har et tydelig mål om at flere skal bruke sentrum og flere offentlige virksomheter etableres i sentrum.

Det er helt på sin plass med inndeling og satsing på definerte områder som, Torvet / sentrumskjernen – knutepunkt Hammerdalen kompetansebyen, Indre havn med havbyen, ikke fjordbyen og ikke minst Tollerodden/Herregården som nå har fått fornyet nasjonal oppmerksomhet med bla Herregårdshagen.

Vi har grønne forbindelser gjør oss attraktive som elvepromenaden, strandpromenaden, bypromenaden. Hvor kan du gå over fire km i en strandpromenade? Fra Batteristranda til ytterst på Revstien! Skal vi klare våre ambisjoner med utviklingen av Larvik by, er det viktig å få avklaringer av Intercity utbyggingen og en god prosess med de riktige tiltakene i bypakke Larvik. Minner om at det fører faktisk fram om det er lokal enighet på et satsingsområde og må da nevne Larvik en del av vestfoldbyen og bærekraftige regionbyer i NTP.

Dette her er en Byplan som gir oss muligheter. Vi så under jubileumshelgen «Vi350» det er fullt mulig å skape begeistring, stolthet og trivsel i befolkningen. Skape folkelig deltakelse og medvirkning!

Arbeiderpartiet har hatt en intern arbeidsgruppe over tid på alle kommuneplanene. Larvik Arbeiderparti vil det skal skje en utvikling med fokus på trivsel og delvis bevaring. Samtidig ser vi en utfordring med byggehøyder og nye kvartaler om vi ikke klarer å være forutsigbare. Vi skal innfri forventninger samtidig som vi skal løse noen utfordringer.

Byplanen som nå er vedtatt sier vi skal jobbe for et «urbant sentrum » Vi i Arbeiderpartiet vil ha et sentrum som skaper stolthet og trivsel og et bysenter med positiv identitet. La oss bruke ordet » bysenter med identitet fremover» i stedet for «urbant sentrum»

Det ble fremmet flere forslag i «retningslinjer og bestemmelser » som ble vedtatt. Dette for å være mer presise, være mer forutsigbare og kanskje » det blir færre omkamper!

La oss samle oss om retningen og det som er viktig i en byutvikling som fremmer utvikling og vekst. Da sier vi «Larvik leverer»