Gå til sidens hovedinnhold

Kommunen får den skolen den fortjener

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Resultatene fra elevundersøkelsen for skolene i Larvik kommune er bekymringsfull lesing, men ingen overraskelse! Skolen blir ikke prioritert i kommunen vår, og de som innehar stillinger i skolens øverste ledelse gjør ikke jobben sin! De skal sørge for at skolen får tilført så mye ressurser at skolen blir et trygt og godt sted å være både for barn og voksne! Men kommunalsjefen for oppvekst og kvalifisering Jan Erik Norder takket mer eller mindre nei til koronapenger til skolene i februar. Virksomhetsleder Tuva Enger mener at skolen må ta sin del av dugnaden når kommunen har dårlig råd.

Min oppfatning er at skolene i Larvik har «skjært helt inn til beinet, når det gjelder økonomi. Det er ikke noe mer å hente der! Tar en for seg en oversikten over hvor mye kommunene i Norges land bruker på skolen, kommer Larvik langt langt ned på den lista.

I skolen har det vært spinket og spart veldig lenge! Det har vært innkjøpsstopp, og antall lærer- og assistentstillinger har blitt redusert. En vaktmester har ikke ansvar for en skole mer, men for flere enheter. Samme gjelder for helsesøster, og siste nå var skolesekretær stillingene som ble redusert!

Det har blitt gitt beskjed til skolene om å begrense vikarforbruk. Det kan føre til at når en lærer er syk blir to klasser slått sammen, eller at en assistent får ansvar for en klasse. Hva for et kompetansekrav det er for en assistent i Larvik kommune er ukjent.

Virksomhetsleder Tuva Enger bedyrer at ved langvarig sykdom blir det satt inn vikar, og ingen klasse blir sittende alene, «men planlagte læringsaktiviteter kan bli endret, og da kan det skje at praksis med to-lærer ikke blir gjennomført.»

Dette går utover elevene, særlig de som trenger ekstra tilrettelagt undervisning! To-lærer systemet blir jo satt inn der det trengs ekstra hjelp, og ikke ment for å dekke opp vikarer. I verste fall kan også en S-time bli brukt for å dekke opp vikarproblemet.

I Opplæringslovas paragraf 9 a står det at «alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring.»

Flotte ord som langt fra blir fulgt opp i Larvik kommune! For å begrunne min påstand viser jeg til elevundersøkelsen som akkurat har blitt offentliggjort! Lite i den tyder på at skolene i Larvik fremmer elevenes helse, trivsel og læring. Tvert om! Jeg drister meg faktisk til å si at kommunen får den skolen den fortjener!

Alle skal inn i skolen, og da må «normal» skolen tilpasse seg.

Vi vet at omtrent hvert femte barn trenger spesiell oppfølging for å lykkes skolefaglig eller lykkes med sin sosiale kompetanse. Elevene er mer enn hodet hvor kunnskap skal puttes inn. De skal også lære å mestre livet sitt! Helse, trivsel og læring står det i Opplæringslova!

Elever med lærevansker, atferdsvansker, psykiske problem eller andre utfordringer trenger mer hjelp enn andre for å lykkes! Mestringsfølelse er avgjørende for å komme seg gjennom utdanningsforløpet! I dagens samfunn er utdanning særs viktig!

Alle elever har rett til å få opplæring i samsvar med de evner og muligheter de har. Har en elev problemer, skal sakkyndige vurdere elevens behov og hva for opplæringstilbud som bør gis, og det blir søkt om S-timer. Tilbudet om spesialundervisning skal formes ut ifra samarbeid med foreldre og elev. Ja det skal legges stor vekt på deres syn! Vet foreldrene til elever med særskilte behov at barna oftest blir samlet i grupper på grunn av ressurssituasjonen i Larvikskolen? Da er det kanskje 3–4 elever som skal ha tilrettelagt undervisning samtidig med helt forskjellige behov. Kanskje en har atferdsproblem med utagering, mens en annen er inneslutta og har angst, og en tredje har store lese og skrivevansker. Da blir det utfordrende å gi undervisning etter elevens behov. Forhåpentligvis er det en spesialpedagog som har denne oppgaven, men det er ikke sikkert!

Lærerne trenger tida på elevenes læring, i tillegg trenger de et støtteapparat med ulik kompetanse rundt seg. Hvor mange miljøterapeuter finnes i Larvikskolen i dag for eksempel?

Vi trenger folk med sosialfaglig kompetanse i tillegg til lærerne for at flere elever skal bli sett og verdsatt! Skolen i dag er veldig sammensatt. Tidligere hadde vi spesialskoler for elever med spesielle behov. Alle skal i dag ha det samme gode og trygge skolemiljøet som fremmer helse, trivsel og læring og alle skal få det på den samme skolen.

Registrerer at Stavern skole lå på topp når det gjaldt mobbing. Kan det ha noe med utemiljøet å gjøre? Dere politikere og dere i toppledelsen for Larvikskolen bør ta dere en tur ut for å se på uteforholdet der, og husk på at der skal ca. 200 elever tilbringe friminuttene sine! Stusslige greier! Kan ikke se for meg at uteområdet på Stavern skole fremmer trivselsfaktoren!

Største delen av mitt yrkesaktive liv har jeg jobbet med atferdsproblematikk og med mobbing. Jeg har sett mennesker som har fått livene sine mer eller mindre ødelagt på grunn av mobbing. Her må det virkelig settes inn et krafttak! Mobbing er et farlig og evigvarende «ugress,» og det går ikke over av seg selv!

Nå må forholdene legges til rette for at skolene i Larvik skal bli et bedre sted å være både for barn og voksne! Husk at det alltid er enklere å forebygge enn å reparere! Det må flere ansvarlige voksne inn i skolen med et bredt pedagogisk og sosialfaglig kompetansefelt. Opplæringsloven er klar på at skolen skal omfatte både helse, trivsel og læring for elevene!

Slik det er nå må jeg konkludere med at kommunen får den skolen den fortjener!

Kommentarer til denne saken