Onsdag sendes del to av Brennpunkt-dokumentaren «Omsorg bak lukkede dører» på NRK.

Del to tar utgangspunkt i eldreomsorgen ved to norske sykehjem. Furuheim sykehjem i Larvik er ett av disse sykehjemmene. Episoden har fått navnet «Borte bra?».

Østlands-Posten har sett den aktuelle episoden på forhånd. I programmet vil NRK-seerne få se sterke og uverdige scener fra eldreomsorgen i Larvik. Programmet vil garantert skape en opprivende debatt i etterkant.

Lukket møte

I denne forbindelse inviterte Larvik kommune derfor pårørende til et lukket informasjonsmøte på Furuheim tirsdag ettermiddag, dagen før episoden vises på TV. Østlands-Posten møtte opp, men fikk ikke slippe inn.

Også på mandag ble det trommet sammen til et hastemøte angående TV-serien. Da var politikere og administrasjon samlet i Sliperiet. Det møtet er tidligere omtalt.

Før møtet på Furuheim fikk Østlands-Posten en liten prat med virksomhetsleder for sykehjemmene i Larvik, Monica Hammari, på utsiden av sykehjemmet. Hun bekreftet at de hadde sett episoden fra Furuheim, men ville ikke kommentere hva som skulle bli sagt på møtet eller hvilke grep som er tatt i kommunen som følge av avsløringene NRK har dokumentert.

– Det får vi komme tilbake til. Men årsaken til at vi har har valgt å invitere til dette møtet, er først og fremst å skape trygghet hos de pårørende rundt de tjenestene vi leverer i kommunen, det er intensjonen med møtet, sier hun.

Er godt fornøyd

I etterkant av møtet fikk Østlands-Posten en prat med en av de pårørende, Arne Bjørk Nyquist.

Han forteller at han og familien er strålende fornøyd med jobben de gjør på Furuheim. Han er imponert over de ansattes ro rundt hans mor og det de gir henne av omsorg.

– Hun er på Brage avdeling, og på tross av tidspress og dårlig bemanning, så gjør de ansatte en utrolig flott jobb for henne, sier Arne.

Han forteller at under oppstartsmøtet med hans mor, var ledelsen åpne om de knappe ressursene de hadde på avdelingen.

– De er hyggelige med oss pårørende, og for meg er det en solskinnshistorie å ha fått mor inn på Furuheim.

– Ensidig vinkling

– Hva forventer du å se på Brennpunkt onsdag kveld?

– I mine øyne er det som skal skje på TV et resultat av hvordan saken blir vinklet i pressen. Men det som er viktig, er jo at de setter dagsorden. Nå blir eldreomsorg et tema i i hvert fall noen uker framover.

Arne mener møtet med de pårørende er forberedelser på hva som kommer i morgen.

– Politikerne stålsetter seg for hva som skal komme, sier han.

Kommunen har også opprettet en egen telefon som kan svare på spørsmål fra innbyggere og pårørende etter reportasjeserien.

«Vi kan forvente at noen brukere, pårørende og andre innbyggere i Larvik kan har spørsmål etter å ha sett Brennpunkt-dokumentarene, og at enkelte vil ta kontakt med kommunen. Det er derfor opprettet en egen telefonberedskap», skriver kommunen på sine hjemmesider.

Brennpunkt-dokumentaren «Omsorg bak lukkede dører» blir vist på NRK1 onsdag klokken 20.00.