Kommunen har investert tre millioner i dette – nå foreslår de å legge ned ordningen

Kommunens Strategidokument peker på brannvesenets dykkeberedskap som en innsparingspost.