Fra midten av mai oppbevares kommunens jodtabletter på skoler og i barnehager. Foreldre og foresatte må gi samtykke for at barna kan få jodtabletter på skole eller barnehage hvis myndighetene gir råd om å ta tabletter, skriver kommunen i starten av et informasjonsbrev som er gått ut.

– Bakgrunnen for at de nå skal oppbevares i skole og barnehage, er en ny veileder fra Helsedirektoratet, der det blant annet presiseres at tablettene bør oppbevares og distribueres fra der barn oppholder seg på dagtid, forteller beredskapskoordinator Carl Erik Mathisen.

Jodtabletter skal bare tas etter råd fra myndighetene. Det er kriseutvalget for atomberedskap som gir råd om dette.

Egenberedskap og målgrupper

Kriseutvalget for atomberedskap har anbefalt at alle under 40 år, gravide, ammende eller de som har barn som bor hjemme, bør ha jodtabletter tilgjengelig hjemme.

Larvik kommune har et lager med jodtabletter tilgjengelig, til barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Det er disse tre målgruppene som har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen hvis de utsettes for radioaktiv jod. Inntak av jod vil redusere risiko for denne krefttypen, forteller de videre i informasjonsbrevet.

Jodtabletter

Larvik kommune har jodtabletter lagret. Disse er ment for de mest sårbare målgruppene; barn og unge under 18 år, gravide og ammende.

Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker. Målgruppene for jodtabletter er barn og unge under 18 år, gravide og ammende siden det er disse som har størst risiko for helseskade, ved et eventuelt utslipp av radioaktiv jod.

Jodtabletter skal bare tas etter råd fra myndighetene.

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbukskjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år.

De over 40 år har svært liten risiko for å få helseskade, og trenger ikke ta jodtabletter.

I tillegg til at de nå skal oppbevares på skoler og i barnehager, har kommunen fortsatt jodtabletter til gravide og ammende lagret ved familiesentrene. Det er kommunen som organiserer oppbevaring og eventuell utlevering av jodtabletter.

Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 har svært liten risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen som følge av radioaktivt jod, og trenger ikke ta jodtabletter.

Utlevering og holdbarhet

Hvis kriseutvalget for atomberedskap gir beskjed om det skal tas jodtabletter ved en atomulykke, kan det bli aktuelt at tablettene gis i skole- og barnehagenes åpningstid, eller ved et spesifisert klokkeslett senere på dagen.

Barna vil da få med seg en pose med informasjonsbrev og jodtablett(er) hjem. Kriseutvalget gir også beskjed om tidspunkt for når man bør ta jodtabletter.

Dosering er avhengig av alder, og dette kommer tydelig fram i informasjonsbrevet som følger med.

Jodtabletter er svært stabile og holder seg også etter utløpsdato om de oppbevares korrekt: i originalpakning, tørt og ved romtemperatur. Posene er derfor ikke merket med utløpsdato for tablettene.

Les også

Dette kartet viser sannsynligheten for at du overlever en atombombe